3981770HiermeeWasDeOorspronkelijke HarmonischeEen-

QQQQQ

HEID
BINNEN ZOWEL
DE HOGERE WERELDEN
ALS ONZE WERELD VERBROKEN
en de TSOHAR, het hoofdwerk van de Kabbala,
spreekt van een scheur die van boven tot beneden
dóór àlle werelden liep?

Kortom:
er voltrok zich ´n kosmische ramp, er ontstond ´n breuk
en ´n schervenveld.....

De mens als microkosmos draagt natuurlijk
de oorspronkelijke goddelijke harmonie INNERLIJK met zich mee,
maar tegelijkertijd óók die breuk!

Daarom wordt er verteld dat vanaf dit kosmische moment de mens ziek is.

En dan niet ziek i/d zin van
´vandaag ben ik een beetje verkouden´, nee,´t gaat erom dat de mens zoals hij in deze wereld leeft,
in principe ziek is, dus ook als wij in onze realiteit fysiek helemaal nog niets mankeren en onszelf
zoals dat zo mooi heet, beschouwen als ´gezond van lijf en leden´
of ´kiplekker´.......

De mens in onze werkelijkheid
is al ´n ´ziek mens´; vanaf ´t moment dat de nesjama, de ´g dsvònk' uit Vaderhuis is neergedaald
& ´t klaarliggend lichaam gaat bezielen,
is deze mens ziek?

´t Ìndalen v/d ziel in ´t lichaam
wordt immers gezien als ´t afdalen i/d vorm, in de veelheid of ballingschap:
VERVREEMD....

We zien dat deze zieke mens
eigenlijk ´n gebroken mens is, een mensch die z´n oorspronkelijk heelheid of gaafheid
verloren heeft & niet meer compleet is?

´t Betreft hier een soort ziekte
die losstaat van fysieke ziektebeelden; ´n gezond mens kan in déze zìn zíekzijn,
terwijl iemand die fysiek ziek is, in spiritueel opzicht
veel gezonder kan zijn?!

Natuurlijk is ´t zo
dat ´n fysieke ziekte geheeld moet worden, maar ´t zelfde geldt voor ziekten
in spiritueel opzicht.

Dé mèns móet weer héél èn compleet wòrden!

Wat houdt dit soort begrip van de complete mens precies in?

We kennen allemaal het moderne verschijnsel
van mensen die met ´n uiterste nauwgezetheid letten op ´t voedsel dat ze dagelijks gebruiken,
de hygiëne, mensen die er vitaminepreparaten voor innemen, overdreven
veel lichaamsbeweging hebben enzovoort?!

Volgens F.W. hebben we hier te maken
met ¨goedfunctionerende apparaten¨, maar als mens zijn ze onvolmaakt:
uiteraard betekent dit niet dat iemand die op z´n gezondheid let, verkéérd bezig is
maar ´t kàn zijn dat iemand overdreven véél aan z´n gezondheid doet,
terwijl andere aspecten v/h leven buiten beschouwing blijven!

In andere opzichten leeft zó íemand dus mogelijk heel ongezond & volkomen úit de balans!

Vaak heeft ´t te maken met de enorme aandacht
die we tegenwoordig hebben voor de lichamelijke kant v/h leven,
terwijl zaken van innerlijke & eeuwige waarde
veronachtzaamd dreigen te worden.

Aandacht voor ´t fysiek lichaam kàn heel goed zijn,
maar een mens kan óók dáárìn overdrijven.

Ook in meer overdrachtelijke zin
letten we misschien teveel op de fysieke kant v/h leven,
al betreft ´t niet specifiek ons stoffelijke lichaam!!


We zijn überhaupt teveel gericht op de materiële kant v/h leven.

FW spreekt soms met afschuw
over een wereld die steeds meer bevolkt dreigt te geraken met dèrgelijke wezens: intelligent, maar ijskoude robots die wellicht ´n gezond lichaam mogen bezitten, maar verder nog steeds vaak ongelukkig zijn, lusteloos & nerveus & bij tijden
agressief & depressief?

Je kunt
´t nu overal
allemaal tegenkomen
tussen de uitersten
der aarde
......

gaap!
17 feb 2021 - bewerkt op 24 feb 2021 - 35x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende