3981669MisschienIs´tGoedOmOnsEensDeVraagTeStellen

Q&@

HOE
HET KOMT
DAT ´G D´ DE MENS
´SCHEPT´ NAAR ZIJN EIGEN
VERVOLMAAKTE EVENBEELD,
maar dat de mens tegelijkertijd in déze wéreld
tòch ook met ´n sterflijk lichaam behept is, een lichaam dat ook bovendien soms ziek is?!!!

Is dàt niet tegenstrijdig? Zoals wij hier leven, hebben we immers allemaal al innerlijke &
uiterlijke ziekteverschijnselen: we zijn allen van tijd tot tijd lichamelijk en/of geestelijk ziek?

Iedereen voelt direct áán dàt ziekte een toestand is waarbij er ´iets niet klopt´!?

Iets wat ´niet goed in orde is´, terwijl we tevens beseffen dat ook een mens
van nature ´gezond zou moeten zijn´?

En dàn komen we ook meteen op diverse nieuwe vragen & mogelijke antwoorden:
WAT BETEKENT HET IN WEZENLIJKE ZIN ÒM ZÍEK TE ZIJN? WAT IS DAT EIGENLIJK,
EEN ZIEKTE HEBBEN?

Wàt betékent gezòndheid en wat is de samenhang tùssen zíekte en gezòndheid?

Hóe moet een ziek mens mu weer gezond{er} gaan worden?

Hoe zit ´t met de verhouding
tussen die veronderstelde volmaakte mens èn de vaak
zo duidelijk niet-volmaakte mens?

Als we proberen te leven vanuit
een levensvisie waarin de hele schepping ´n alles omvattende eenheid vormt,
waarbinnen de mens als microkosmos z´n plaats heeft, dan moeten we bij dit zoeken
naar antwoorden op die vragen rekening houden
met verschillende levensgebieden!

Àlles hangt immers mèt àlles {al het àndere} sámen?

In de traditie wordt verteld
dat de paradijselijke mens nog in ´n allesomvattende wereld van éénheid leefde,
´n toestand waarvan wij ons geen voorstelling kunnen gaan maken?

Déze mens was in staat om dóór àlle werelden héén te zien; hij/zij/het ervoer de spirituele
en de concrete wereld àls ´n éénheid!?


Wanneer men een boom zag,
zag je tegelijkertijd zogezegd de innerlijk ´spirituele´ boom
& begreep men tevens hóe deze beide zijden vàn dé bóóm ´n éénheid vormden
mèt àl het bestaande i/d kosmos?!

I/d joodse mystiek,
i/h bijzonder de middeleeuwse KABBALA,
wordt heel erg sprekend verteld wàt dé gevòlgen wáren
van ¨ADAMS VÀL¨?

´t Van oorsprong androgyne
goddelijke wezen werd vervolgens in twee afzonderlijke delen opgesplitst:
´n spirituele & ´n concrete helft òf, als je wilt,
´n mannelijke & een vrouwelijke
helft!

Beide helften samen
vormden aanvankelijk
een éénheid.

Analoog híeraan
loopt Het Verháál
van de Wéreld àls GEHEEL: ook die raakte
zogezegd ¨GESPLITST¨.
17 feb 2021 - bewerkt op 24 feb 2021 - 34x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende