3981264MaarÀLSDatHeleTempelgebeurenNietMeerVanDéze

Q

TIJD ÌS,
waaròm stáát het òffer
in de joodschristelijke traditie
dan zó úitgebreid en tot in de allerkleinste
details beschreven?

Er wordt verteld
dat de rabbijnen de verbinding
met de achtste dag niet wilden verbreken:
ten gevolge v/d Breuk i/h Paradijs is de Volmaakte Situatie weliswaar geen werkelijkheid meer,
maar zo lééft er toch ìn de Mènsch Ònbewùst 'n Herinnering aan deze Tijd voort;
wij hebben die Toestand ‘nogal’ wèl immers in zekere zin en mate
allemaal Ìnnerlijk méégemaakt?!

Om dezelfde reden
leeft er nu in ons 'n Onbewust
Verlangen naar dé Kómende Wéreld v/d "ÀCHTSTE DÀG"!?
En díe Hèrìnnering, dàt Grote Verlàngen naar de Komende Wéreld, wilden de rabbijnen in stand houden?! Daarom zijn de halachische Geschriften nu toch nogal best wel (vaak) ge-, be-
èn herschreven alsof het al ìn de ‘achtste dag’
plaats-vindt!

In de wetboeken vìnden we nu ook
tot op de myDidag van vandáág gedetailleerde omschrijvingen
v/d Rituelen die i/d Tempel plaatsvinden, hóe de òffers gebracht moeten worden,
wàt de Táák v/d Hóge Priester is, enzovoorts? Àllemaal dingen die in ònze
wereld van nu & hier niet meer bestaan,
wànt Déze Tèmpel ìs wèg!

Tòch ìs dé Wèt zó òpgeschreven
àlsòf ‘t èr àllemáál nòg stééds ìs. Èn díe gedéélten v/d wèt, die óver ‘de tempel’ gaan, worden nu tegenwoordig nog steeds met evenveel toewijding bestudeerd
àls àlle ÀNDERE aspecten v/d Halacha!

Dáárbíj moeten we steeds bedenken
dat de òfferwètgeving ons vooral iets kan zeggen over het ÌNNERLIJK PROCES
‘waarbij de mensch tot aan G D nádert’ -
‘n proces dat van àlle tijden is!

Kortom:
al ons aanvoelen,
BEDÈNKEN, doen, laten, dromen, verlangen, hópen & ‘t liefhebben
is in feite onzichtbaar ìnnig gefundeerd in & gebaseerd òp G d; de oorsprong van het héélàl ~
Heimwee, ouderliefde, fantaseren, bewegen, afzien, visioenen ondergaan,
hunkeren, verwachten,
teder beleven &
koesteren!

Dit “instinct“
gaat blijkbaar onafzienbare
tijden & vèrre locaties diep als een ‘skelet’
van ‘ons geestelijk leven’ ~ dit is ‘t dan ook waaraan
we refereren bij onze zoektocht vandaag naar de nabije 🔮 TÓEKOMST ~
‘n komen en gaan van gewetensvolle indrukken die we willen duiden
als de echte Zin van de ware werkelijkheid Die schuilgaat achter
onze allerdiepste ‘verschijningen’ ~ als in de betekenis-
volle naam van Yehosjoea, Yesjoea,
Yesjoe, YÈSJ - er ìs, ‘wat
g d geeft, verlossing,
bevrijding, inkeer:
Léven!!!

👹👺😷🤒🤕🤴🐵🙈🙉🙊🐒🐣🌍🌏🌎⚡️☄️💥🔥🌪🌈🌤🌊🌫🥚🌄🎴🀄️♥️💬
16 feb 2021 - bewerkt op 23 feb 2021 - 33x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende