39623 193 ’We Zijn Nu Op Weg Naar Yeroesjalayiem,’

Q&@
ZEGT YESJ ONDER ‘T LOPEN
TEGEN ZIJN TALMIDIEM/DISCIPELEN: “DE MENSENZOON ZAL UITGELEVERD WORDEN
AAN DE HOGEPRIESTERS, FARIZEEËRS EN DE SCHRIFTGELEERDE SADDUCEEËN,
die hem ter dood zullen veroordelen! Zij zullen hem zó uitleveren aan de heidense Roméinen,
die de spot met hem zullen blijven drijven & ‘m zullen
geselen & kruisigen!!! Maar op de 3e dag hij
ook hij opgewekt worden
uit de dood!”
Als de discipelen
zich bezorgd maken om die woorden
of over hun betekenis, laten zij ‘t niet merken? Ze hebben nu alweer een reis 🧳
van vele maanden achter de rug, in plaats van de paar dagen die de meeste pelgrims onderweg zijn!
Na ‘t soekot of Loofhuttenfeest, 6 maanden geleden, zijn ze niet
naar Galilea teruggekeerd, maar hebben ze met Yesj vooral
veel rondgetrokken her en der?!
De eerste stop
🛑 was het dorpje Efraïm,
ongeveer 23 kilometer ten noorden vàn Yeroesjalayiem.
Daarna gingen ze pal naar het noorden, wèg van Israël, naar de grens tussen Sjomron en Galil!
Toen ‘t tijd werd om voor Pesach op pad te gaan, zijn ze langs de Yardeenrivier naar het zuiden getrokken, zich aansluitend bij de lange stoet van pelgrims
onderweg naar de HÉILIGE
Stad!

Tijdens
die voettocht naar Yeroesjalayiem
beginnen de leerlingen te konkelen om voortaan goede of liever nòg bétere
posities te kunnen verkrijgen onder Yehosjoea
hùn OPPERHEER als
“G ds Zóón”!!!
Yaakov &
Yochanan vragen Yesjoe of zíj dan
de belangrijkste plaatsen in ‘t nieuwe regime kunnen gaan krijgen:
‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat één van ons dan rèchts van u zitten
& de andere links als ‘t
even kàn?’
De andere 10
krijgen er lucht van
en zij zijn wóedend: ze hebben Yesj nota bene al meer dan
twee jaar als groep door lief & leed
gevòlgd?
Ze hebben hun banen,
hun vrouwen, ja hun hele, min of meer
normale bestáán opgegeven!
Àllen hópen ze te délen i/d roem
die zal volgen als deze nieuwe ‘Messias’
de Romeinen zal hebben verdréven: Sjim’on
aka Petros is er zó Stèllig van Óvertuigd dat Yesj
militair zal ingrijpen dat hij nu al plannen smeedt om zelf een 🗡 zwaard {😷⚔️😷}
te kopen voor het geval
DÀT ze dat absoluut
hoog nodig zullen
gaan hebben
...

♉️
🎴
☣️💮🀄️☯️🀄️💮☣️
🕎
☮️
🀄️
♈️
✝️
♎️
07 jan 2021 - bewerkt op 14 jan 2021 - 11x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende