39373gk185 Sjá´óelWasEenEerzaamMan, NiemandBehalve

Q&@

SJMOE´EL
ZAL DÀT ÒNTKENNEN?
HIJ HAD DE VERACHTING VAN DIE PROFEET ALLERMÌNST VERDIEND!

Hij hééft tégenspartelend ´t koningschap dat aan hèm òpgedròngen werd òp zich genomen,
zíjn plìcht gedáán èn òndànkbaarheid geóógst. Sjmoe´el had ´n blunder begaan,
maar schoof nu alle schùld dáárvoor àf òp zíjn slachtoffer. Ik vraag me af òf er ooit
´n profeet zàl òpstaan die zich voor zijn eigen fálen veròntschuldigt.

¨VOORDÀT U UN EIND AAN UW LEVEN MAAKT, RAAD IK U AAN
OM TE PROBEREN ÒF MUZÍEK Ú TOT RÙST KÀN BRÈNGEN!
DE MUZIKANT UIT BETH LECHEM IS AANGEKOMEN
ÈN HÉÉFT ZÍJN LÍER AL GESTÈMD?¨

´Láát hèm bìnnen!´ gromde Sja´oel.

Verrast door zijn snelle toestemming,
draaide ik me òm & háástte me naar buiten.
¨DAWIED,¨ zei ik. ¨DE KÓNING ROEPT JE BIJ ZICH, MAAR PÀS ÒP!
ZIJN WÈRPSPÍES STÁÁT NÁÁST HÈM. DUS HOUDT ZIJN RECHTERARM
VOORTDÚREND IN DE GATEN!¨

´Àls er geen gevaar is, is er geen leven,´ zei Dawiedewiedewied
& grijnsde uitbundig zodat ik tot m´n verrassing iets wrééds zag in z´n blikkerende tanden.
´Híj ìs ´t ècht!´ dacht ik. ´Híj ìs ´n kóning!´

Ik wees hem de weg naar Sja´oels sombere vertrek. Ik opende de deur voor ´m
& hij ging naarbinnen. Toen hij voor de koning op z´n knieën viel, sloot ik de deur àchter hem,
maar blééf stáán omdàt ìk wìlde hóren wàt
er gebeurde...

Ik hoorde Sja´oels stem,
daarna die van DAWIED,
maar ik kon niet verstáán wàt ze zeiden. Tóen begòn Dawiedewiedewied nu zó te spelen
dat de klànken van zijn lier dwars dóór ´t hóut van de deur héén zongen
& míjn hàrt ráákten!
MUZÍEK,
WÀT ÌS DÀT TÒCH?~~~~

Waarom drìngt ze zó díep dóór ìn ònze zíel? ´t Líjkt wel àlsòf
de zíel snáren hééft die méétrìllen
mèt al díe snáren die de muzikant bespéélt?!


´t Ìs ´n wònder, vóóràl òmdát díe muziek niet van de goden komt,
maar ´n mènselijke schèpping is!

´t Gerúis van de zéé is mooi,
´t mùrmelen van ´n béék, ´t zìngen van de vogels,
maar staat de muzíek niet vèr bóven dàt àlles?

Àls de mèns dàt kàn schèppen, wàt kàn hij dàn alles nòg méér?

Wíe wordt níet vervùld met hóóp wànneer hij ´n mènsch hóórt zìngen?

Dàt was ook ´t Hatíqwah
in Petra Elji haSela haAdom@Seïr
op de vooravond
van de Zesdaagse voor Mòr
op díe zondagavond in ´67 ¨úit volle bòrst¨:
´breng ons ook samen met al jouw ontheemden i/d Nieuwe Stad
van dé Vrede´ ~ binnen één wéék nog wel... inclusief
alles wat zich daarvoor, tijdens & erna ¨àfspeelde¨ ~
´raq scheppingsmuziek´
.....
16 nov 2020 - bewerkt op 22 nov 2020 - 12x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende