39368 driphagendao’40-‘45: deallerzwartstegevallen

VAN COLLABORATIE? HIJ OPEREERDE VOORAL I/H CIRCUIT VAN VERRADERS, MAAR DE ACTIVITEITEN VAN DE MEESTE VERRADERS VORMEN MAAR ‘N SCHAMELE AFSPIEGELING VAN WAT DRIPHAGEN DEED? Dit onmens ging oneindig veel verder!

De belangrijkste oorzaak van die grote onbekendheid is dat tegen RIP nooit strafvervolging is ingesteld.

Waarom?

De misdaden van alle andere collaborateurs (zoals Anton van der Waals e.d.) kwamen gedetailleerd i/d openbaarheid toen ze na deze oorlog werden berecht. RIP HÉÉFT echter nooit terechtgestaan & is derhalve ook nooit veroordeeld, nog zelfs niet bij verstek. De kennis over oorlogsmisdaden van één v/d allergrootste collaborateurs (Mussert, Rost van Tonningen e.d. beambten) is dientengevolge in feite altijd beperkt gebleven tot de kluizen van de Rijksrecherche.

Sinds de bevrijding is dan ook nauwelijks iets over hèm, of over de verstrengeling v/d toenmalige top v/d A’damse Onderwereld met de Duitsers in ‘t algemeen gepubliceerd.

Seys etcetera is welbekend samen met ‘n handjevol andere vreselijke griezels?

‘t Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD, voorheen ‘t Rijksinstituut beschikt bv, maar over 'n paar krantenknipsels waarin hij nog bovendien slechts heel terloops genoemd wordt, & i/d bestaande literatuur ontbreekt DR zelfs geheel (inclusief

Het KÓNINKRIJK der Nederlanden i/d Tweede WO, ‘t 13 délen tellend standaardwerk van Lou de Jong)!
Behalve dat vàn ‘n nietsontziende jodenhater, is 't Verháál van Dries Riphagen ook nog eens dat vàn ‘n fascinerende onderwereldfiguur à la Al Capone, Charles Manson en dergelijke Hollywoodies ende Wollyhoodies zo bleek uit gesprekken met mensen die ‘m echt hadden meegemaakt, &
uit onderzoek in andere archieven, waaronder die v/d ministeries van Algemene & Buitenlandse Zaken.

In de jaren dertig stond dolle Dries Rip al bekend als ‘Al Capone’.

Na WOII zat hij ruim 8 maanden in ‘arrest’ bij het Bureau Nationale Veiligheid maar verdween in februari ‘46 op mysterieuze manier v/h vréselijk vieze nazi-vuiligheidstoneel......

☠️🤑🦍
15 nov 2020 - bewerkt op 20 nov 2020 - 24x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende