39231 ´tKerven v/dPapaverbol: 0piologia: ´t dúúrde

Q&@

HET DUURDE TOT 1610 & 1611
VOORDAT DE AANDEELHOUDERS
VAN DE VERENIGDE OOST-INDISCHE COMPAGNIE
VRUCHTEN KONDEN PLUKKEN VAN HUN GESTORTE PENNINGEN!
MAAR IN DIE JAREN ONTVINGEN ZIJ DIVIDEND TOT HET RESPECTABELE BEDRAG
VAN 132,5%?! Daarna kregen zij weer tot 1619 niets!? Dit was een gevolg
van de praktijk van de Heeren~Zeventien, de directie v/d \/OC,
om na de verkoop van de aangevoerde spullen & de uitrusting van de volgende vloot,
het surplus onderling te verdelen, zonder iets te reserveren voor tegenslagen!?
Bij noodweer op zee en in de strijd met de vele vijanden gingen schepen te gronde!
Dàn kòn ´t gebeuren dat de opbrengst v/d ingevoerde vrachten {de zogenoemde ´retours´}
ná betaling van gages en andere onkosten niet genoeg was om de volgende vloot uit te rusten?!
In 1612 verklaarde de directie dat het onmogelijk was de eerste tienjarige rekening al af te sluiten
en de participanten die dit wensten hun kapitaal terug te betalen.
De jaren van oorlog en de vestiging in Indië hadden immers heel veel geld gekost,
dat eerst later zijn rente zou gaan opbrengen...
Niemand kon nu de actuele waarde
van het aandelenkapitaal vaststellen, of anders gezegd: niemand was in staat
om het bezit dat in het buitenland reeds opgebouwd was,
in geldswaarde uit te drukken...
De Staten-Generaal
billijkten die zelfverrijking van de bewindhebbers,
en stelden vast dat de kapitaalgévers van de gewapende buitenlandse handel
nog 10 jaar op hun geld zouden moeten blijven wachten en sommige
steenrijke regenten brachten uit de OOST naar het vaderland
ook wel kisten vol exotische curiosa mee.

Maar grootscheepse invoer van producten
die niet door de A´damse Directie waren besteld, was verboden.
Aanvankelijk zag men talloze exotische dingen híer voor ´t éérst.
Er bestond geen vergelijkingsmateriaal!
In ´t wilde weg werden die zeldzaamheden verzameld?
´Zij kozen meer als eksters dan uit kunstmin,´
zo schreef later een volkenkundige
over zijn eigen volk, ´bij voorkeur
met het glinsterende en
het griezelige in
het oog
gezet!´

gemeen
boos
sneaky
cool!
engel
huilen
18 okt 2020 - bewerkt op 19 okt 2020 - 34x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende