39229Gaia172Tijdens klassiek geworden experimenten

Q&@

KRIJGT ´N KIND
´N POP EN TWEE DOZEN
MET DEKSELS TE ZIEN?

´N VOLWASSENE KOMT
DE KAMER BINNEN, VERSTOPT DE POP
IN DE EERSTE DOOS, EN LOOPT DAN
DE KAMER ÚIT!

´N TWEEDE PERSOON KOMT BINNEN,
HAALT DE POP UIT DE EERSTE DOOD, EN VERSTOPT DIE IN DE TWEEDE.
VERVOLGENS KOMT VOLWASSENE NR. 1 TERUG OM DE POP ÒP TE HALEN,
EN WORDT AAN HET TOEKIJKENDE KIND GEVRAAGD IN WELKE DOOS
DE VOLWASSENE ZAL KIJKEN?

JONGE KINDEREN
ZULLEN DAN OP DE TWEEDE DOOS WIJZEN:
DE DOOS WAARIN DE POP VERSTOPT IS DUS?
PAS ALS EEN KIND VIER JAAR OUD IS ZAL HET ZICH ECHT REALISEREN
DAT ZIJN EIGEN KENNIS VAN DE KAMER VERSCHILT VAN DIE VAN DE VOLWASSENEN
EN DAT HET DUS OVER EEN EIGEN GEZICHTSPUNT BESCHIKT
DAT NIET PER SE HETZELFDE IS ALS DAT VAN ANDEREN!


ZODRA DIT INZICHT
ZICH EENMAAL VOORDOET,
BESCHIKT HET KIND OVER EEN ENORM VERMOGEN OM ANDERE MENSEN
TE MANIPULEREN EN IEMAND ANDERS VERHALEN TE VERTELLEN
DIE NIET WAAR ZIJN OF DIE HET IN ZIJN EIGEN VOORDEEL
HEEFT GEPLOOID...

Kortom:
liegen stelt hoge{r} cognitieve eisen:
je moet in staat zijn òm je een beeld te vormen van ´n andere werkelijkheid,
dàt bééld in wóórden wéér te géven èn díe woorden vervolgens te onthóuden,
terwijl jij je ook bewust dient te blijven van wat er werkelijk gebeurd is èn léugen èn wáárheid
dúidelijk úit èlkáár moet zien te blijven houden.

Èn dan moet je ook nog in staat zijn
òm te begrijpen dat degene aan wie jij dat verhaal verteld hebt,
nú beschikt óver ´n àndere vèrsie v/d werkelijkheid dan jíj, en ook díens versie
in gedachten te hóuden? DIT ALLES VRÉÉT ENERGIE!

Er is een theorie die stelt
dat wíj ònze grote[re] hersenen
te danken hebben aan een soort van wapenwedloop
òm dìt manipulatieve vermógen zó vèr mógelijk òp te blijven voeren:
ònze machiavellistische intelligentie!?

Primatologen hebben namelijk
´n sterke correlatie gesignaleerd
tussen de neiging van mensapen om hun
soortgenoten òm de túin te leiden
èn de gróótte van hun
hersenen...
17 okt 2020 - bewerkt op 19 okt 2020 - 30x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende