39227GK94ÈlkmyDiVerhaaltjeDoetMeDenkenAan'tRomeins

Q&@
MARSKAMP IN 160?,
DE HUNNEN VAN ATTILA ENKELE EEUWEN LATER
EN DAARNA DE NOORMANNEN & VIKINGEN OP HUN ZWERFTOCHTEN WERELDWIJD!
EN NATUURLIJK OOK, NIET TE VERGETEN, DE JODEN EN TALLOZE ANDERE MIGRANTEN
DOOR DE EEUWEN HEEN RONDOM IRMINLOO & ASSEL(T): teveel om op te noemen wat sporen naliet via grafheuvel, urnenveld, natuurbegraafplaats en wat al niet aan "legionairs", huurlingen, volksverhuizingen, stroop-/handelstochten
& vlùchtelingen?
Uiteindelijk gaan in feite ook alle bijbelverhaaltjes tussen Genesis & Apocalyps
over ons reizen & trekken!!!
Terug dus weer naar GK's Seraja, Abiaddana,
Sja'oel, Yedied, Dawiedewiedewied, Sjmoe'el en 'n Ruth?
WE TROKKEN NAAR S{I}CHEM EN DAAR HOORDEN WE,
DAT ER ZICH EEN ENORM LEGER AAN HET SAMENTREKKEN WAS IN BEZEK,
IN HET GEBERGTE DICHTBIJ HET YARDEENDAL, ZO ONGEVEER 20 KILOMETER
TEN NOORDEN VAN S{I}CHEM! Misschien waren ook deze getallen die wij hoorden wel
een beetje overdreven: 300.000 ISRAËLIETEN & 30.000 YEHOEDIEM/Judaeërs
ofzoiets?
Voor "Mijn VERHAAL"
zijn deze getallen niet ècht van belang,
maar wèl het feit dàt Israël & "Yehoedah" of Judea blijkbaar
àls twee vàn elkaar onderscheiden grootheden moesten worden opgevat!
Want ook 't onderscheid nu & hier of àl deze tegenstellingen gaat zó in de geschiedenis
van dit volk 'n steeds groter ròl blíjven meespelen?
Sja'oel stuurde z'n boden uit
naar JABES. Hij zei:
"Zeg tegen de BEVOLKING in JABES dat ze MÒRGEN, op het heetst van de dàg,
ZÙLLEN worden òntzèt!"
Wij reisden verder dóór in de richting van KIRIAT-YEARIEM òm DE ÀRK te bezoeken,
maar de rest van het verhaal haalde ons alweer ìn nog voordat we het huis van Avinadav
in zìcht krégen!?!
De inwoners van Jabes waren dus erg opgelucht bij dit hóren van SJA'OELS bevrijdende boodschap, want ook zij waren natuurlijk vanzelfsprekend heel erg bezorgd gebléven òm hùn rèchteróóg?!
Ze begrepen dat ze niets van hun blijdschap ofzo ook maar iets moesten laten blijken!?
Ze stuurden boden naar de belegeraars: dézen wierpen zich voor de koning NACHASJ neer
òp de grond & zeiden op moedeloze toon:
'Morgen komen wij naar Ú tóe, dàn kunt Ú al met ons doen wat Ú goeddunkt!'
Koning Nachasj was maar wàt ìn z'n nopjes
met DÉZE mededeling......
🥴
17 okt 2020 - bewerkt op 19 okt 2020 - 27x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende