39226gk93 Waarschijnlijk Kende Sja´oel Dìt ~~~~~~~

Q&@

VERSCHRIKKELIJKE VERHAAL AL WÈL
OMDAT DIE VERKRACHTING ZICH HAD AFGESPEELD
IN GIBEA?!!!
Misschien dacht hij
aan díe arme vrouw toen hij de ossen in twaalf stukken sneed
en hoe haar vlees de strijdlust bij de Israëlieten
gewekt hàd!?
Dit keer zou ´t níet
de Stam van Ben Yamien zijn die de laffe boosdoener was,
maar integendeel, het zou de stam zijn die heldhaftig de leiding nam
ìn de felle Strijd tégen Ammon!
Éérherstel nú
voor BenYamien, de stam die tot dan toe dé verachtelijkste
stam was geweest van Israël, maar die nú wèl ´n Kóning leverde
die van wanten wist!
Wie weet
waren dàt Sja´óels oververhitte verwarde gedachten.........
Sja´oel liet de stukken vleesch door de boden uit Jabes in héél Israël
verspreiden, maar hij voegde er een dreigement aan toe:
¨ZO ZAL HET DE RUNDEREN VERGAAN
VAN IEDER DIE NIET MET SJA´ÓEL EN SJMOE´EL
TEN STRIJDE TREKT!¨
ÌK had Sja´oels gedrag tot nu toe
opgevat als de verwarring van een tot wanhoop gedreven man,
maar nu hij onverwacht Sjmoe´el bíj zíjn dreigement betrok,
begreep ik dat ik Sja´oel als twee verschillende mannen tegelijk moest gaan zien:
zowel de onzekere boerenzoon als de sluwe vos,
twee zielen in één borst!!

Sjmoe´el was inmiddels al een oude man,
er was geen sprake van dat hij met wíe dan óók ten strijde zou trekken,
maar zijn naam werd in heel Israël uitgesproken met
òntzàg. De bóden wáren vertròkken.
Sja´oel tròk zich terug & liet zich niet meer zien en er daalde
een diepe stilte neer op de boerenhoeve van Kìsj!
Wij bedankten hem voor zijn gastvrijheid & vertrokken.
Later hoorden we dat uit vrees voor Sjmoe´el
& diens G d de Israëlieten als één man
met Sja´oel ten strijde trokken.
De onnozele boerenzoon uit
Gibea hàd zíjn éérste
kóninklijke dáád
verricht...

OK!
17 okt 2020 - bewerkt op 18 okt 2020 - 30x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende