39225Modieuze religie is sterreclame/propaganda...

Q&@

NA HEIDENDOM,
JODENDOM, CHRISTENDOM,
MOHAMMEDANISME EN POLITIEK
KWAM VOORAL GELD, GEWELD, GEMEEN-
SCHAP, GROEPSDENKEN EN
HERSENSPOELINGEN?

FLEGVOG7:
Hoe is ooit
religieus gevoel ontstaan? Wat zijn de allereerste
religies uit de menselijke geschiedenis? Hoe zijn de noties ´heilig´, ´offer´, ´verlossing´,
´gebed´, ´rite´ & ´geestelijkheid´ verschenen? Hoe zijn we van ´n geloof in meerdere goden
overgegaan op ´t vertrouwen op één unieke God? Waarom is ´t ´heilige´
vaak met geweld verbonden?

Waarom zijn er meerdere religies?
Wat zijn de fundamentele overeenkomsten & verschillen tussen onze religies?
Zijn we vandaag nog steeds dagelijks getuige van allerlei botsingen tussen religies,
politieke richtingen & egotistische megazelfverheerlijking via
crimineel geld, onroerend/luxe goed
& grondeloze geilheid?!

Deze en vele andere,
min of meer verwante levensvragen, houden tal
van onze tijdgenoten bezig.


Goud/dienst & verwachtingen
van verlossing/bevrijding, genot/bezit, lichaam/geest
en het ´bankwezen´ der Godfathers? De crises v/d kerkelijke instituties e.d.
heeft in het Westen ´n verhoogde belangstelling
voor religie als cultuurverschijnsel
tot gevolg.

´t Menselijk avontuur gaat al sinds
tienduizenden jaren gepaard met ´t geloof in een onzichtbare wereld
[een bovenzinnelijke werkelijkheid] en de beoefening van allerhande collectieve rituelen
die daar betrekking op hebben - zoals onze definitie
van religie voorlopig luidt?!

Vanaf haar ontstaan is religie nl. nauw verweven
met verschillende menselijke culturen! Dubbel opmerkelijk is niet alleen maar het feit
dat geen enkele menselijke samenleving die òns bekend is, gespeend is van religieus geloof & rituelen, maar ook dat deze zich, ondanks grote geografische & culturele diversiteit,
vlg. vergelijkbare schema´s ontwikkeld hebben.

Vandaar dat we over onze
´religieuze´ ervaringen proberen te vertellen: wat er al of niet toe doet,
zo neutraal mogelijk, zonder fanatieke oordelen te vellen, ´filosofische´ historie. De vraag
´waarom´ is gebaseerd op ideologische vooroordelen die neerkomen op
[bij]gelovige standpunten [omdat ´god´ bestaat] of ´n ietwat meer
atheïstisch standpunt [omdat de mens bang is
voor de dood, ziekte, pijn,
eenzaamheid, lijden]
........
16 okt 2020 - bewerkt op 18 okt 2020 - 27x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende