39223gk89 "Moet ÌK opeens iets dóen omdat er ~~~~~

Q&@
EEN PAAR OGEN SNEUVELEN?"
riep Sja'oel terwijl hij dreigend zijn spies hief.

ÌK, Seraja, zàg de wànhoop & ik begreep hem!
Want hóe kòn DÉZE eenvoudige boerenjongen nu wéten wàt 'n kóning moest dóen in zó'n GEVÀL?
'Ik ben naar u toegekomen,' zei ik, 'omdat ik weet wáár dé ÀRK ìs! Het lijkt me goed dat u háár naar Gibea brengt zodat hij u KRÀCHT KÀN géven!'

Sja'oel keek me wezenloos aan. "WÀT ZÈGT Ú?" vroeg hij.

'De ark,' zei ik. 'Hij staat in Kirjat-Jearim, in 't huis van Avinadav!'

"O," Sja'oel. Hij keek hulpeloos naar zijn vader, maar die haalde zijn schouders op. "BEDOELT U DE ARK VAN NOACH?"

Ik weet niet WÁÁRÒM, ÌK BÈN 'n Filistijn, maar ik werd verdrietig van SJA'OELS ònwétendheid!
Ik besefte tegelijker tijd dàt de ark al 47 jaar in Kirjat-Jearim stond ÈN dàt níemand in Israël dááróver spràk, zèlfs Sjmoe'el niet!
'NÉÉ,' zei ik. 'ÌK bedóel de ark van Mosjeh, dé godenkist waaròp de G d van Israël zételt en die òns Filistijnen de áámbeien heeft bezorgd!'

KÌSJ BÀRSTTE ÚIT IN EEN BITTERE LÀCH! "EN DENKT Ú DÀT WE DE KÓNING VAN AMMON MET AAMBEIEN KUNNEN VERSLAAN? BRENG MIJN ZOON NU NÍET IN DE WÀR MET ONZINPRAAT! HÍJ MÓET ÍETS KONINKLIJKS DÓEN!"

Sja'oel sprong nu op zijn beurt woedend op. 't Léék wel alsof hij zijn Váder aan zijn spies wilde rijgen, maar hij riep tot z'n verbazing met 't schuim op z'n lippen: "GÓED! ÌK GÁ WÀT DÓEN! KÒM ÀLLEMÁÁL MÈT MÍJ MÉÉ, DÀN KUNNEN JULLIE ZÍEN WÀT ÌK GÁ DÓEN!"

Hij rènde zwaaiend met zijn spies de deur úit en ieder één gìng àchter hèm áán! In 't Vèld was de slaaf aan 't ploegen met 't span ossen waarmee Sja'oel al eerder op de dag gewerkt had. Hij rènde erop àf, hìeld de òssen staande & stàk ze stùk voor stuk met z'n spies door 't hàrt, waarna ze bloedend ter aarde stortten!

Ik vond 't de actie van 'n krankzinnige, want wàt léverde dìt òp in de strijd tegen de koning van Ammon? Hóe DÀCHT Sja'oel híerméé de ógen van de Jabesieten te rèdden?

"BRENG MIJ EEN HAKMES!" BRÙLDE HÍJ.

Toen 'n slaaf hem 'n hakmes gebracht had, hàkte Sja'oel de beesten in precies 12 stukken en tóen pas begreep ik wàt híj aan 't dóen was!

Om uit te leggen waar m'n begrìp vandaan kwam, moet ik u 'n ontstellend Verhaal vertellen over de stàm vàn Benyamin dat ik eerder al, ergens in Yudea, opgepikt had......

👎🏽
🗡

🐃🐃🐃🐃🐃🐃

♉️
👑
😷
16 okt 2020 - bewerkt op 18 okt 2020 - 27x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende