39219 Assel Asselt Hasselt Bij Swalmen/Roermond ÈN

Q&@

BIJ KOOTWIJK/APELDOORN
[VLAANDEREN & KAMPEN!?].
IETS TE MAKEN MET bijv. HAZELNOTEN,
HAZELAARBOSJES, ESSEN, ASCLOA, WATERLOPEN,
OERTIJDEN, IJZER EN DE NOORMANNEN/VIKINGEN E.D.?
HENRY [HENDRIK] VAN ASSELT UIT ELSPEET
en zijn tochten via allerlei Amerikaanse gebieden van 200 jaar geleden
EN ZIJN JONGERE BROER GERRIT
rond 1900 IN BORNEO!
SCHAAPHERDERS, BOEREN, LANDBOUWERS, MEUBELMAKERS ETC.!?
SEATTLE´s ¨Kings County¨,
jachtopziener, gouddelver, kolonist, godsdienst, migraties?!
Mooie verhalen! En Ermelo in Zuid-Afrika & Portugal!?
Terug naar Guus Kuijer´s boeken
vol verhalen over geschiedenis!!
De bijbel voor alle ongelovigen:
Saul, David, Samuel & Ruth.
SOMMIGE OMSTANDERS HERKENDEN HEM EN RIEPEN:
¨WAT IS ER MET DE ZOON VAN KIS GEBEURD?
HOORT SJA´OEL NU OOK AL BIJ DE PROFETEN?

Om díe vraag werd keihard gelachen! ´t Was hartverscheurend.
De mensen doen wel alsof ze profeten zo geweldig vinden,
maar in werkelijkheid kijken ze op hen neer! Profeten gedragen zich vreemd,
ze béde-len, zien ´r ´vies´ uit, kortom, je kunt beter slaaf zijn dan profeet.
De toeschouwers juichten & klapten op de maat v/d muziek, want deze waanzinnige voorstelling
was voor hèn kòstelijk vermaak. Ze probeerden zelfs de profeten nog méér òp te zwepen tot nòg uitbundiger uitzinnigheid en dat lukte. Sja´oel, de zoon van een steenrijke boer die in hoog
aanzien stond, danste en sprong spiernaakt te midden van al die armzalige profeten en
maakte zichzelf daarmee tot het mikpunt van giftige spot!!!
Was ´r ´n kwelgeest in hem gevaren?¨
YEDIED KEEK ONS VRAGEND AAN, MAAR TOEN WIJ HEM GEEN ANTWOORD GAVEN,
HAALDE HIJ ZIJN SCHOUDERS OP EN KEEK SCHICHTIG NAAR DE DEUR OMDAT HIJ NU AL
HET GESTOMMEL HOORDE OP DE GANG! ´Alstublieft,´ fluisterde hij. ´Ik heb u niets verteld,
ik heb u alleen maar gezelschap gehouden, meer niet!´
De deur zwaaide open & daar stond Sja´oel mèt ´n zware werp-
spies in zijn hand!
15 okt 2020 - bewerkt op 17 okt 2020 - 32x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende