39218gk86 Ik zie u al vreemd naar me kijken, want~

Q&@
WAAROM
IS HET ERG
WANNEER EEN VRIEND
EEN PROFEET WORDT?
U MOET GOED BEGRIJPEN
DAT ER TWEE SOORTEN PROFETEN ZIJN IN ISRAËL!
DE ÉNE IS DE PROFEET WAAR MEN TÉGEN ÒPKIJKT OMDÀT HÍJ ´N WÁRE GÒDSMAN ÌS!
DE ÀNDERE IS EEN BELÀCHELIJKE FIGUUR VAN WIE MEN VINDT DAT HÍJ RÁÁSKÀLT
EN DÁÁRÒM DOOR HET VÒLK EEN GÈK GENOEMD WORDT,
OOK AL KOMEN ZÈLFS ZÍJN VOORSPELLINGEN SÒMS WÈL EENS ZO NU EN DAN ÚIT?!
IK VREESDE DAT SJA´OEL BEHOORDE TOT DIE LAATSTE SOORT!
WE NAMEN AFSCHEID VAN DIE DRIE MANNEN EN GINGEN OP WEG NAAR HUIS,
NAAR GIBEAH DUS, DE STAD DIE PLOTSKLAPS DOOR SJA´OEL ¨HET GODDELIJKE GIBEAH¨ WERD GENOEMD, WAT TOTAAL BELACHELIJK IS, DÀT ZULT U NU ZÓ WEL
MET MIJ EENS ZIJN?!

U HEEFT WELLICHT GEZIEN
dat vlakbij de Filistijnse wachtpost buiten de stad een heuvel verrijst?

De tòp van díe heuvel wordt gebruikt als offerplaats,
want wíj zoeken ònze God op de hoogten!!!

Welnu, toen wij díe héuvel naderden zagen we een groep profeten,
oftewel gèkken, van de offerhoogte àfdalen, voorafgegaan door muzikanten met tamboerijnen,
fluiten & lieren!!!
Die ´profeten' dansten als gekken,
sprongen op en neer èn tíerden, geheel buiten zinnen, spiernaakt,
omdàt zij àl het wereldse àl àfgelegd hadden!
De mensen aan de voet van die heuvel lachte zich een kriek,
de vrouwen wezen elk ander giechelend op...´
Hij keek geschrokken naar Abiaddana en bloosde.
´O NEE, DAT KAN IK NIET ZEGGEN,´ zei hij,
´er zit een vrouw bij!´
Abiaddana grijnsde, ik kan er geen netter woord voor bedenken.
IK wìst wàt zíj dàcht! Filistijnse vrouwen
zijn wèl wàt gewènd!!


´Sja´oel begon te schudden, te kronkelen & te springen èn te schrééuwen,
ook híj wèrd mìnstens zó gèk als die gekken die dáár de offerhoogte afdaalden!!!
Hij begon z´n kleren úit te trekken & toen ik hem probeerde tegen te houden
duwde hij me ruw van zich àf!
POEDELNAAKT WÍERP HÍJ ZÌCH TÙSSEN
DIE ¨PROFETEN¨~~~~~~~~~~~~
15 okt 2020 - bewerkt op 17 okt 2020 - 24x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende