39120GK66'Er is 'n Volksvergadering geweest omdàt~

Q&@
WIJ
ÓÓK 'N KÓNING WILDEN,
NÈT ZOÀLS ÀLLE ÀNDERE VOLKEN RONDOM ONS!
Nú hèbben we 'n koning,' zei hij, 'maar SJMOE'EL ìs nòg stééds dé báás!
Hij is TÉGEN 't koningschap & daarom heeft hij zo'n slome duikelaar uitgekozen
òm voor kóning te spélen! KONING SJA'OEL! Hóe vind je dàt klìnken?
Díe lange slungel is doodgewoon weer naar húis gegaan & loopt nu ongetwijfeld al lang weer
achter z'n koeien aan mèt 'n kroontje op z'n hoofd? Er ìs dùs helemaal níets veranderd!'~
Ambar, Dishans vrouw, kwam úit de keuken met 'n braadpan VÒL vléés.
Ze zei: 'Het is wèl 'n mooie jongen hoor, gróót & stèrk, hij steekt mèt kòp & schouders BÓVEN íederéén úit!'
"'N BANGESCHIJTER IS HET," grinnikte Dishan. "TOEN HET LÒT ÒP HÈM VÍEL,
KÒN NIEMAND HÈM VÌNDEN, WANT HIJ HAD ZICH ÀCHTER 'N BÈRG BAGAGE VERSTOPT, TERWIJL HÍJ WÌST DÀT HIJ DÓÓR 'T LÒT WEL AANGEWEZEN ZOU GAAN WORDEN,
WANT SJMOE'EL HAD HÈM ALLANG GEZÀLFD! EN TÓEN HIJ UITEINDELIJK GEVONDEN WÈRD STOND HIJ VÓÓR HET VÒLK ALS 'N KÌND DAT STRAF KRIJGT,
MÈT 'N ROOIE KOP ÈN KNÌKKENDE KNIEËN!"
Ik vóelde al aan dat er ìn dìt Verhaal 'n raadsel zat verbòrgen,
maar 't dúúrde éven vóórdàt ik het eruit had gevist?
Terwijl de anderen grappen zaten te maken over hun koning,
sloeg ìk hèm plotseling aan de coronahaak!
'Wacht even!' zei ik. ~"IK HEB 'N VRÁÁG! WAARÒM MÓEST ER GELOOT WORDEN
ÀLS SJMOE'EL SJA'OEL ALLANG GEKROOND HAD?"~
'Gezàlfd,' zei Ambar, terwijl ze 'n dàmpend bòrd voor Abiaddana op tafel zette.
'Maar ìk heb óók 'n vraag aan ú: weet u wel dat uw vrouw 'n hàlfgodin is?'
Abiaddana keek op haar bord & staarde verbaasd naar Ambars mond, hongerig wachtend op uitleg.
'Ho, ho Ambar, níet àlles tegelijk,' zei Disha, 'eerst nog de vraag van meneer Seraya!
WÁÁRÒM DÍE LÓTING' Er werd gejoeld & gelachen. 'Allemaal ònzin'. 'Een dóórgestoken káárt'.
''n Goocheltruc!'
ÌK verbaasde me over zoveel ònéérbíedigheid!
Het leek wel of de profeet aan gezàg had ìngeboet!
'Alstublieft, leg het me úit,
want ìk begríjp het nu
helemaal níet!'
zei ik.
🎇
🌉
🌋
24 sep 2020 - bewerkt op 25 sep 2020 - 30x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende