39118GK64 Nu Abiaddana Ondanks Haar Formaat Ook ‘n

Q&@

GEWOON
MENS BLEEK
TE ZIJN, DIE PRATEN
KON EN MÓEDER WAS,
BLEEK DE BRANDENDE NIEUWSGIERIGHEID
VAN DE KINDEREN AL SNEL GEBLUST EN KON DE WEDSTRIJD WORDEN HERVAT.

Wat wij toen te zien kregen ging het voorstellingsvermogen vèr te boven.
Deze achtjarige knulletjes zwaaiden hun slingers boven hun hoofd, lieten vervolgens het steentje
dat in de slinger zat op het juiste moment los waarna het fluitend dóór de lucht vloog
om een doelwit op vijftig meter afstand, niet groter dan ´n mensenhoofd,
vòl ìn het gezicht te raken!

Maar de kampioenen
onder deze jongens wierpen hùn steen dwars dóór het linker-
dan wel ´t rechter-oog, òf door de openstaande mond: drie ronde gaten in ´n plank!
Er was één knappe jongen bij met vurige ogen, die nóóit die plank trof, maar wiens steentjes
altijd door één van de gaten hun weg ongestoord vonden en vervolgden totdat ze tenslotte uitgeput
ter aarde stortten: ´n waarlijk virtuoos, zó klein en tenger als hij was,
die zijn kunst met achteloos gemak vertoonde,
al làchend en spééls!!

Het kan niet anders
of dìt wàs mijn eerste ontmoeting met Dawiedewiedewied,
ook al was ik mij daar toen nog niet van bewust?! DAWIED, de latere koning van Israël,
wiens kronikeur ik werd en bij wie ITTAï in dienst trad als legeroverste!? HET WAS
EEN GROOTS MOMENT IN MIJN LEVENSVERHAAL DAT ZICH VOORDEED
ALS ´N VERMAKELIJKE, MAAR ONBELANGRIJKE GEBEURTENIS,
WAARDOOR IK PAS VEEL LATER BEGREEP WAT MIJ DÁÁR
IN DE BUURT VAN BETH LECHEM
OVERKOMEN WAS?!

Hoe kon ik weten
dat zich onder deze jongens
een koning bevond, terwijl er al ´n koning wàs,
die ongetwijfeld opgevolgd zou worden door zijn zóón!?

Hoe kon ik weten dat de macht van Benyamien zou verschuiven naar YEHOEDAH.
Ik raad u aan in ieder kind voor alle zekerheid ´n koning of koningin te zíen,
want ´t koningschap kàn schuilgaan
ìn íeder van hèn.

Ik heb de jongen
met de vurige ogen
op z'n schouders geslagen omdat hij kampioen werd.
Toen we wegreden riep hij enthousiast 'tot ziens', wat ik tóen
'n ietwat optimistische verwachting vond?! Hóe
wonderlijk kruisten zich onze wegen,
hoe scherp wees het toeval
vooruit naar de
toekomst!

🇮🇱
24 sep 2020 - bewerkt op 25 sep 2020 - 31x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende