39117GK63 Toen we i/d buurt van Beth Lechem waren,

Q&@
TROFFEN WE I/H OPEN VELD JONGENS AAN, LEEFTIJDGENOOTJES VAN ITTAÏ, die een wedstrijd steenslingeren hielden. Er stond 'n menigte volwassenen omheen die joelde & juichte bij iedere worp die doel trof & juichte bij iedere worp die doel trof en die uitfloot en hoonde wanneer het doel gemist werd. De steenslinger is een belangrijk werktuig i/d hand v/d herder! Hij kan er afgedwaalde schapen mee op de schouder tikken, zodat 't geschrokken terugvlucht naar de kudde. Maar je moet er natuurlijk niet per ongeluk z'n kop mee raken, want zo'n steentje doorboort met gemak de schedel zodat het dier dood neervalt?!!! De slingerwedstrijd die we voor ons zagen, was in werkelijkheid een oefening van jongens die voorbestemd waren om de vele kudden van hun vaders te hoeden, of die dat al deden.

Toen we ons onder de toeschouwers begaven, moest de wedstrijd meteen alweer gestaakt worden om-dat die jongens het veld verlieten en zich allen met open mond vergaapten aan Abiaddana!? De ouders probeerden de jongens al tot de orde te roepen, maar tevergeefs. Overàl waar wíj kwámen, probeerden de volwassenen Abiaddana beleefd óver ut hoofd te zien, maar dáár zijn kinderen té ÉÉRLIJK voor! Zíj WÌLLEN immers wéten?! 'Zijn àl jullie vrouwen zó gróót?' werd er gevraagd. 'Nee hoor,' zei ik. 'Er woont in Gat één familie met grote mensen, de mannen nòg gróter dan de vrouwen!' 'Hóe groot zijn die lange mannen dan?'
'Zes ellen, soms zes ellen ÈN 'n spàn,' zei ik. 'Er is er zèlfs één die zùlke GRÓTE handen en vóeten heeft dat er zes vingers ÈN zes tenen aanzitten!'
Dáár werd om gelachen omdat ze dachten dat ik 'n grapje maakte, maar GOLIAT, 'n neef van Abiaddana hàd ècht 6 vingers aan iedere hand ÈN 6 tenen aan èlke vóet.

Abiaddana besloot 'n eind te maken aan 't gesprek waarvan zij ut lijdend voorwerp was.
Ze greep één van de jongetjes, tilde hem tot hóóg BÓVEN haar hoofd & draaide mèt hèm in 't rond waardoor z'n beentjes door de lucht zwiepten.
'En nú wil ik jullie zien slingeren!' riep ze.

👏🏻👺🏹🔫💣💘🀄️🇮🇱🇯🇵
24 sep 2020 - bewerkt op 25 sep 2020 - 26x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende