39115DC168IMAGINE: Tobias wees naar 'n schildering

Q&@
VÈR
WÈG IN
DE HOEK. YEHOSJOEA
HERKENDE MET MOEITE YOSEEF
EN MIRYAM IN DIKKE WINTERKLEREN.
ZIJ ZOOGDE EEN PASGEBOREN BABY, MAAR
DE OMGEVING LEEK NIET OP HET HUIS DAT YESJOEA KÈNDE,
MAAR MEER OP EEN STAL
OF SCHUUR?

Op de achtergrond waren
de vage contouren te zien van koeien & schapen!
Zijn ouders hadden nooit over 'n
dergelijke plaats gesproken.

'Bedóel je te zeggen
dat dìt níet door mensenhanden geschilderd is?'
Tobi knikte bevestigend.

'Èlke winter op de kortste dag van het jaar
verschijnt er een nieuwe. Onze ouderlingen hadden
een visioen waarin hèn gezègd werd òm DÉZE HÀL te bouwen
met kale wìtte wanden.

Vèrder onthulde het visioen niets?!
En omdat wij nu eenmaal Essenen zijn, gaven we er natuurlijk gehóór aan! Een ànder dóel ìn dìt léven hebben wíj níet. Vele járen lang wàs daarom dan ook het doel van DÉZE plaats geheim! Òns werd aangezegd deze hal afgesloten te houden tòtdàt op 'n dag 'n nieuw visioen kwam. En tóen vonden we dìt...' Hij wees naar één van de hoge ramen,
niet naar 'n schildering.

Yesjoe tuurde tegen 't zonlicht ìn
dat erdoorheen scheen. Stofdeeltjes dansten in de stralen. Nèt ònder het raam
kon hij 'n paar woorden ontwaren in zwarte Hebreeuwse letters.
LÌCHT VÀN DÉ WÉRELD...

'De rèdt kwàm al èrg snèl,'
zei Tobi. Toen Yesj rondkeek, zag hij dat èlk raam zijn éigen woorden had. MESJIACH.
DÉ GEZÀLFDE. LÀM G DS. KÓNING DER KÓNINGEN.
ÍEDERE & èlke jóód KÈNDE
DÉZE woorden als tékenen van de profeten! 'Het ìs wel te zíen dàt
àl díe tékenen & diverse voorspellingen
níet meer héél erg móeilijk
te interpreteren zijn?

We hadden stekeblind moeten zijn
om 't níet te kunnen snàppen!' Tobi zei dit alles met 'n làch.
Hij genóót er blijkbaar zéér van òm Yesjoe te verrassen? Yesjoea liep
naar de schildering met Miryam & Yoseef in de Stàl.
Hij streek voorzichtig óver de zóóm
van haar ruwe wollen màntel.

Het wàs lévensècht.
Ze hàd díe jàs èlke wìnter die hij zich
kon herinneren gedragen?!

'Jullie zijn rein van geest,'
zei Yehosjoea. 'Dááròm ìs dìt àlles
TÒT jullie gekomen!'

Zijn hàrt ging nu niet meer
zó TEKÉÉR. Yesh keek de zaal rònd & nam èlke
schildering in zich òp.

Op één PLÈK hing er 'n laken
over 'n stukje muur om de schilderingen te verbergen.
'Waaròm is díe schildering verbòrgen?' Tobias haalde z'n schouders op.
'Dìt wàs de láátste schildering die hier verscheen. We kwamen nèt als anders
op die kortste dag van het jaar de zaal ìn. Maar dit keer was het ànders,
de schildering liet nu
niet de masjiach
zien.'

"WÍE DAN WÈL? IK WIL HET ZÍEN!"
'Natuurlijk.' Met enige aarzeling ging Tob ernaartoe
& trok 't laken wèg. 'We snappen het niet,' zei hij. 'Het is nog niet eens klaar.'
De schildering líet slèchts 'n kale, lage heuvel in Yehoedah zien
en 't verschilde in alles van de
andere schilderingen?!

De onzichtbare hand die het gemáákt hàd,
wàs òpééns gestopt, maar toen Yesj dichterbij kwam kòn hij
ternauwernood nog maar nèt de vage contouren zíen van íets:
drie kruisen stonden boven op de heuvel, nauwelijks ìn-getekend!?
'Déden we er goed aan dìt te bedèkken?'
vroeg Tob.

Yesh was lijkbleek.
"LÁÁT HET ZÓ! IK WÉÉT WAAROM HET ZÓ ÌS!"
'Waaròm dan?'
"OMDAT IK HET MOET ÀFMAKEN."

't Doet Ouwe Mor
al weer denken aan Uri Davis & Danny Boyarin
in de jaren '60 v/d vorige eeuw.

Ergens na de Zesdaagse
liep ik vanaf 't Plein vóór de zgn. Klaagmuur
naar links omhoog & werd er uitgenodigd om binnen te komen
bij 'n jong echtpaar om wat te eten,
te drinken & uit te rusten.

Ik weet niet meer
of ze Joods of Arabisch (of 'allebei'knipoog
waren, dàt liep nog al eens door elkaar aan beide zijden
van de Yardeenrivier?

Maar de Rode Lijn
tussen april v/h voorjaar '67 & 't voorjaar van '75
was 'iets dergelijks'!

't Midden- & Verre-Oosten
als in de Stilte vóór de Storm:
Midden-Europa, Oost-Europa, Griekenland,
Turkije in Klein-Azië, Iran en Af-ghanistan, Pakistan, India,
Bangladesh, Birma/Myanmar, Thailand, Laos, Cambodja, Noord- &
Zuid-Vietnam, Tibet, Formosa, Hongkong, Nippon, Noord-
& Zuid-Korea,
USSR?

Àllen
in blijde verwachting van 'wat
kómende' was!

Rassen,
talen, culturen,
politieke structuren, (r)evoluties,
oorlog en vrede als 'n kluwen wol wereldwijd
verspreid & 'iedereen
aangaande'?!

En daarmee gevolg & oorzaak
van 'n wereld-geschiedenis barstensvol níeuwe jeugdbewegingen
na al die generaties 'ouderen
van dagen'.

Meisjes
& jongens op Pleinen vol
van Hemelse Onvrede.

Op
alle pleinen
& in alle huizen
rondwaaierende winden om
de geestelijke rotsgebergtes, eeuwenoude valleien,
kronkelende rivieren, vervuilende
oceanen, smogcities
& "shit"!!

Zinnebeelden:
onze sprookjes,
legenden, sagen, verhalen,
variaties & veranderingen op
oeroude menslijke wereldse aardthema's over
hoop & verwachting, wandaden & verkrachtingen,
goed & kwaad inééngerold als 'n schijnbaar
onontwarbaar kluwen waar wilde beesten
eeuwenlang mee speelden totdat het zo
totaal in de wàr leek dat er nú nog
nooit meer iets werkelijk
goeds uit zou
voort kùnnen
kómen?

Corona,
tekenen in
de hemelen, wonderen
op aarde, eonenlange uitbarstingen
& stiltes, millennia riviermodderklei, 't zich vormen van
aardbewoners, mineralen, planten, dieren,
mensen, duivels, goden
& verbeeldingen
....
23 sep 2020 - bewerkt op 25 sep 2020 - 21x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende