39113 El'azer zijn zoon, die verantwoordelijk was~

Q&@

VOOR HET
ONDERHOUD VAN DE ARK,
WAS AL NÈT ZÓ BEMINNELIJK ALS ZIJN VADER.
WE MOCHTEN ERBIJ ZIJN TOEN HIJ DE MET GOUD BESLAGEN
ARK AAN 'T ÒPPOETSEN WAS.
'Je kunt er niet vanuitgaan dat G d zèlf zíjn kìst onderhoudt,' zei hij glimlachend.
'Daar heeft hij het té drùk voor.' We keken eerbiedig toe. Abiaddana tilde Ìttàï òp
omdat hij de gevleugelde wezens op het deksel zèlf van dìchtbíj wilde zíen! Hij strekte z'n handje úit
& raakte mèt z'n verwonderde wijsvinger 'n vleugel aan, dezelfde vleugel die járen later 'n onschuldig man 't hoofd zou breken, maar dàt wist ÌK tóen nog niet. 'Dit is het kind dat Ú òns gegeven hebt,' fluisterde Abiaddana. 'Ik ben u dankbaar, maar ik houd het wèl voor mezèlf.'
El'azar had haar woorden blijkbaar verstaan, want hij grinnikte en zei:
'Ik wil niet onbeleefd zijn, maar u hoeft niet bàng te zijn dat mijn G d uw onbesneden jongen hèbben
WÌL!' Ik werd opnieuw geconfronteerd met 't raadselachtige feit dat de G d van Israël enerzijds
onmetelijk gróót was: dé Schèpper, de Almachtige, Eeuwige. & anderzijds 'n kleine
dwingeland die zich bezighield met je kapsel of je voorhuidje e.d. Omdàt Kiryat-
Yeariem in 't Yudese STAMGEBIED lag, vroeg ik El'azar naar zíjn méning over
z'n Benyamitische kóning? Híj haalde z'n schouders òp & zei:
'SJMOE'EL heeft hèm gekózen!' Ik stond perplex.

'Maar wèrd Sjmoe'el dan behàlve Proféét niet óók tot Rèchter benoemd?
Regeerde híj niet reeds àls 'n kóning óver Israël & had hij zijn zónen niet ook
tot z'n òpvolgers benóemd?' 'Jawel,' zei EL'AZAR, 'maar 't VÒLK lùst zijn zónen níet
òmdàt zíj còrrùpt zijn èn SJMOE'EL ìs ìnmìddels 'n stòkóude man!' 'Ach zo,' zei ik.
'Wèrd híj gedwòngen dóór 't VÒLK òm 'n kóning te benóemen?'
Ouwe Mòr was zo'n vijf of zes jaar toen hij deze oeroude
verhaaltjes voor 't eerst hoorde, zo ongeveer toen
Donald Duck, Kwik, Kwek, Kwak, oom Dagobert met de
Biggetjes, de Zware Jongens, Grote Wolf & Wolfje,
Guus Geluk & Katrien, Micky & Minnie Mouse
& De Vijf hùn intrede in de Lage Landen
aan de NOORDZEE & voormalige
Zuyderzee a/d Waddenzee
deden, weet je wel,
weet je
niet?!
😎
23 sep 2020 - bewerkt op 24 sep 2020 - 26x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende