39111 ErIsMaar 'n Korte Periode In Onze Kindertijd

Q&@

WAARIN WE
EEN TAAL KUNNEN VERWERVEN,
EN ALS WE DAN GEEN MENSEN OM
ONS HEEN HEBBEN DIE MET ELKAAR PRATEN,
ZULLEN WE DIE TAAL NOOIT (GOED) LEREN SPRÉKEN
ALSOF HET ONZE MOEDERTAAL IS?

Dàt proces begint al voor de geboorte -
een foetus herkent de geluiden & ritmen van z'n moedertaal èn hoort díe LÍEVER dan andere talen - ook al duurt het enkele jaren voordàt kinderen zich de grammatica, de woordenschat & ingewikkelde spierbewegingen éigen maken die vereist zijn
om te kunnen praten...

Net als bij andere aspecten van cultureel leren
is 't 'cultureel ontwikkelingsbad' hier cruciaal: 't aantal woorden dat 'n kind op zijn derde verjaardag te hóren heeft gekregen is al 'n sterke voorspellende factor van z'n schoolsucces als het negen jaar oud is! Dit verschil is sociaal bepaald en de gevolgen ervan kunnen ernstig zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de rijkste kinderen als ze vier jaar waren 30 miljoen
meer woorden te horen hadden gekregen
dan de armste?

't Verschil in taalvaardigheid is echter niet alleen
'n gevolg v/h aantal woorden dat kinderen te horen hebben gekregen.
'n Recent onderzoek naar kinderen van VIERENEENHALF & ZES JAAR OUD heeft uitgewezen
dat 't aantal 'beurtwisselingen' die kinderen te horen krijgen, als voorspellende factor
veel belangrijker is voor hun taalontwikkeling dan 't inkomen
of onderwijsniveau van hun ouders!

Volwassen mensen communiceren met baby's
door hun gebaren & gebrabbel na te doen & te herhalen (de zgn. Baby-taal, die overal ter wereld door ouders van jonge kinderen gebruikt wordt) & 't is ook heel goed mogelijk
dat dìt schijnbaar zo onbelangrijke stadium i/d opvoeding
in werkelijkheid 'n kritieke fase in de
menselijke taalontwikkeling
vormt......
👩‍👩‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦
👥🗣👤
😷
23 sep 2020 - bewerkt op 24 sep 2020 - 28x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende