39108GV143 We Zijn Geboren Met Een Sterk Verlangen

Q&@
OM TE COMMUNICEREN
EN EEN AANGEBOREN VERMOGEN OM ONS DE REGELS
VAN DE GRAMMATICA ÈN EEN WOORDENSCHAT VAN ENKELE DUIZENDEN
WOORDEN EIGEN TE MAKEN. Dit is wat door Steve Pinker 'het taalinstinct' genoemd wordt.

Doordat we steeds meer op onze achterbenen zijn gaan lopen, kregen we onze handen vrij, en dat stelde ons in staat om naar elkaar te gebaren op manieren waarop andere dieren dat zó niet kunnen:
náár íets wíjzen ìs zèlfs ònze éigen unieke specialiteit geworden! Wíjzen is 'n verrassend complexe handeling die uniek is voor menschen? Het vereist 'n geavanceerd begrip van wàt er òmgaat in
andere mensen, en wat al nèt zó belangrijk is, de nieuwsgierigheid òm je dàt überhaupt ook àf
te vragen. Dóór èrgens òp te wíjzen ìs 'n kìnd ìn stáát òm íets héél specifíeks over te brengen;
HÈT WÌL íets: 'GÉÉF me een banaan !' {imperatief wíjzen}; het lègt íets úit of déélt informatie
mèt òns: 'Díe STÓEL dáár!'; of het wil een erváring met je délen: 'Kíjk díe ballòn dáár eens
{declaratief wíjzen}! Dit laatste, een ontmoeting van twee geesten òm een erváring of een
opinie te délen, komt dus voort uit onze aangeboren neiging tot samenwerking, die aan
dé básis ligt van de wijze waarop wij mensen immers 'met elkaar òmgaan'?

Communicatie begint bij de ogen. Al vanaf de geboorte kan een moeder
beïnvloeden waar 'n kind z'n blik op rìcht door simpelweg haar ogen te
bewegen. Mensapenmoeders daarentegen moeten hun hoofd naar 'n
voorwerp tóekeren òm hùn jòng duidelijk te maken dat 't de moeite
wáárd is òm dáárnáár te kijken. Mensen hebben een overdreven
groot óógwìt ontwikkeld om anderen duidelijk te kunnen laten
blíjken òp wíe òf wàt we ònze blik gericht houden, & zijn zó
in staat om al op enkele meters afstand 'n oogbeweging
van niet meer dan één graad te signaleren: myDi in de
dagelijkse praktijk! Je merkt íets òp, WÌLT HÈT delen
samen met één òf méér ànderen, gebruikt vragen &
antwoorden om over steeds groter àfstand zèlfs 'ut
méde te délen & er wederzijds op te willen blijven
reageren óver de HÉLE wéreld' & er zo ook 'ons
wederzijds voordeel mee te doen' - vrijwillig ÈN
'belangeloos', tot nut van 't àlgeméén - als een
bijbel in notedop: Euangelie als Wóórd ÈN als
Dáád - internet als vertaling van altruïsme in
de praktijk van universele communicatie per
'tiktok' tiktak v/d hak op de tak 'himmelhoch
jauchzend & zum Tode betrübt' i/d kosmos
die we willen blijven ontdekken,
verkennen & beschrijven.
🙌🏼🙌🏼🙌🏼
🌍🌏🌎
🌝🌐💬
🇮🇱👉🏽👈🏼
👁
22 sep 2020 - bewerkt op 24 sep 2020 - 19x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende