39091dc161 "Dàt Wéét Ik!" De vreemdeling liet zich

Q&@

NÍET ÀFSCHEPEN DOOR DE GERESERVEERDE HOUDING VAN YESJOE EN RAAKTE STEEDS MÉÉR IN VERVOERING. "HET GAAT MIJN STOUTSTE VERWACHTINGEN TE BOVEN DÀT ÌK U GEVÒNDEN HEB! IK KWAM ALLEEN, MAAR MIJN HÉLE GEMEENSCHAP HEEFT GEBEDEN VOOR DÌT MOMENT!"
'Het spijt me, je hebt jezelf misleid!'
De vreemdeling deed een stap terug en zei verbaasd. "DÀT KÙNT Ú NÍET MÉNEN?"
'Waaròm níet? DÈNK je dat jij de enige jood bènt díe de Mesjiach níet gevonden heeft?' 't Laatste restje gelùksgevoel was verdwenen! Z'n hart straalde niet meer. 'Ik weet wàt 't betékent om misleid te worden.'
Miryam was genoeg hersteld om zich beschaamd te voelen vanwege de intieme positie & situatie waar ìn de vreemdeling hèn betrapt had. Ze streek haar jurk glad & probeerde met haar vingers haar haren te fatsoeneren. 'Laten we gaan,’ fluisterde ze tegen Yesjoea.
De vreemdeling had het gehoord:
“NEE, JULLIE MOETEN NIET GAAN!”
Hij versperde de weg en probeerde YEHOSJOEA’S gezìcht te zíen. ‘BEGRIJPT U HET NIET? JÚIST Ú MÓET HET TÒCH SNÀPPEN!! UW PÀD ÌS NÍET HÈT PÀD VÀN VRÉUGDE: “HIJ WERD VERÀCHT, DÓÓR MÈNSCHEN GEMÉDEN, HIJ WAS ‘N MAN DIE HET LIJDEN KÈNDE ÈN MÈT ZÍEKTE WAS VERTROUWD!”‘
Yesjoea kende de woorden van de profeet Yesjayahoe, maar wìlde de betekenis ervan niet accepteren. ‘Het feit dat ik veràcht ben, betekent niet DÀT ik uitverkoren bèn! Láát òns erlàngs!’
Hij wachtte want hij wilde de vreemdeling niet wegduwen, nòg niet althans.
De vreemdeling liet zich niet overhalen & blééf stáán. “IK HAD NÓÓIT VERWÀCHT
DÀT HÈT ZÓ ZÓU ZÍJN,” bracht hij uit, zoekend naar
méér overtúigende wóórden die níet kwámen.
Hij kòn niet ànders dàn hèn láten gáán.
Yesjoe nam de hand van Miryam om
haar gerust te stellen
en ze liepen
de straat
op...
👫🏽
19 sep 2020 - bewerkt op 20 sep 2020 - 24x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende