39090dc160YehosjoeaDachtAan DeÈèrsteManDieHemZóHad

Q&@

GENOEMD!
HAD QUERULUS
HEM WETEN TE VÌNDEN?
Hij liet Miryam lòs & stond op.
Mir bleef gehurkt in het portaal zitten.
De vreemdeling bukte & hielp hem overeind
& nu kon Yesjoea zíen dat dìt gezicht donkerder
& vleziger was dan 't gezicht van de aristocratische oude Romein.
Desalniettemin antwoordde Yesjoe op dezelfde manier als toen, die eerste nacht met Querulus:
'Ik ben de meester van níemand!'
"ÒF VAN ÍEDERÉÉN?"
Toen Yesjde man GÓED kon zien,
zag hij dat het een jood was die eenzelfde wit kleed droeg als Querulus aan Yesj gegeven had?!
Hij sprak kalm & bijna plechtig & kon z'n ogen
haast niet van Yesj àfhouden!?
"U BENT VERHEVEN BÓVEN ÀLLES WAT IK BEGRIJPEN KAN,
MAAR TEGELIJK OOK ALLES WAAR IK OOIT MAAR HEB VERLANGD?
IK KÀN ME ER GEEN VOORSTELLING VAN MAKEN!"
De vreemdeling klonk verlégen & aarzelend
alsof hij DÉZE woorden al honderd maal gerepeteerd had & nú pas tot de ontdekking kwam
dat ze totaal níet op hun plaats waren.
Yesj trok zich terug
& de vreemdeling voegde er snel aan toe:
"IK WÉÉT DAT IK GEEN FOUT HEB GEMAAKT.
KÒM!"
Yesj liet zich overeind Helpen
maar duwde de vreemdeling weg toen deze zijn grote en ruwe handen
naar hem uitstrekte.
Vóór hij zich naar Miryam kon keren,
had de vreemdeling háár ook al opgetrokken.
Ze was helemaal slap & voelde áán
als 'n dood gewicht.
'Waaròm zou ik met je meegaan?'
Yesj was er zeker van
dat één van de toeschouwers uit de schaduw gestapt was
en hem zo gevonden had, precies zoals Querulus
voorspeld had.
De vreemdeling antwoordde:
"IK BEN EEN BOODSCHAPPER DIE GEZONDEN IS VOOR Ú!
HEBT U VAN ONS GEHOORD?"
'Ja.'
"DAN WÉÉT U
DÀT WE ONS AL LANGE TIJD BEWUST ZIJN
VAN UW AANWEZIGHEID!"
'Hóe dan?' vroeg Yesj.
Zijn stem klonk bezorgd.
"EERST
DOOR TEKENEN EN VOORSPELLINGEN!
DE STERREN VERTELDEN ONS EEN DÉÉL VAN HÈT VERHÁÁL,
EVENALS DE PROFETEN. G D VERTELDE ONS
DE REST!"
'Je moet geen
geloof hechten aan de sterren,
en de profeten spraken
honderden jaren
geleden.'


🍀
🎄
🍄
🌍
18 sep 2020 - bewerkt op 20 sep 2020 - 20x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende