39089dc159 we maken 'n fout met betrekking tot G d

Q&@

ALS
WE DENKEN
DAT Z'N ONEINDIGHEID
OP DE ÉÉN OF ÀNDERE MANIER
ZOVEEL GROTER IS DAN 'T HEELAL?

ONEINDIG ÌS IMMERS GROTER DAN 'T GROOTSTE,
MAAR OOK AL KLEINER DAN 'T KLEINSTE!
Goddelijke interventie kan in minder dan 'n fractie
van 'n seconde plaatsvinden tussen de ene adem & de andere?
Tussen 'n kus & 'n reactie daarop! De opwinding in Yesjoea's lichaam
bereikte z'n hart & veranderde 't volkomen onverwacht in LÌCHT? Z'n hart was VÒL
van 'n witte straling. Die straling doofde z'n liefde voorMiryam niet, maar explodeerde & doorbrak
alle grenzen. Yesj voelde zich overspoeld door 'n golf van gelukzaligheid die àlles òm hèm héén omvàtte. Mir snakte naar adem & hij wist dat 't zelfde mysterie óók dóór háár héénging.
Jíj bent mijn allerliefste. De woorden kwamen uit dezelfde bron die hem 't brandend huis ìn
hadden gebracht? Ditmaal waren ze er allebei intens ìn betrokken. Yehosjoea voelde 'n immense opluchting. De Wèt van Mosjeh gebíedt dàt ÍEDERE MÀN zou moeten gaan willen trouwen?
Híj hàd hieronder geléden, maar nú pas zàg ook híj ìn dat hij de wèt op 'n Àndere Máníer zou vervùllen! Hij zou trouwen dóór G d: Yesj keek Mir áán! Hàd zíj de wóórden gehóórd ÈN had ze gevóeld hóe HÈT LÌCHT háár lichaam vùlde en oploste àlsòf het lichaam òpééns Géést was gewòrden?
Ze trok zich terug en wilde iets zeggen, maar tóen gebéurde er wéér íets ànders!
Er viel een schaduw óver hèn. Ze voelden de koelte die vóór de zòn stònd veel
éérder dan ze de schaduw zágen?! Yesjoe was innerlijk verscheurd: hij wilde zich
aan Miryam vastklampen in hun gedeelde gelukzaligheid en had er alles voor óver òm
ìn díe betóvering te blíjven! Maar Yesjoea voelde meteen
dat de schaduw v/d man iets te máken had met zijn Lòt?
De vreemdeling sprak.
Z'n gezicht was nog steeds
een silhouet in 't Zonlicht.
"MEESTER."
☀️
🌞🌚🌞
🌥
18 sep 2020 - bewerkt op 20 sep 2020 - 24x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende