39088dc158Yehosjoea Dacht Aan Het Mes In De Handen

Q&@

VAN DE STERVENDE ROMEINSE OFFICIER
EN DE MYSTERIEUZE MANIER WAAROP HET OP EEN KRUIS LEEK.
ZIJN WANHOOP KWAM NIET DOOR FALEN, MAAR DOOR EEN VOORBODE VAN IETS ONDENKBAARS. EEN DAAD DIE GEEN ENKELE LIEFHEBBENDE VADER ZOU TOESTAAN?!
Opeens ervoer hij de omhelzing van Miryam als verstikkend. Wàt G d ook voor hèm in petto had,
Yesj stond er alleen voor. Hij maakte zich los uit haar armen & stond op.
“JIJ BENT NIET VEILIG BIJ MIJ!
IK MÓET EEN MANIER VINDEN ÒM JE TERUG TE BRENGEN NAAR YEROESJALAYIEM?!”

Mir had hem kunnen smeken om haar níet te verlaten, maar ze wist dat ze tot nu toe alleen maar gehuild had en was wèggelopen. Ze schaamde zich en voelde volkomen uitgeput. Ze trok haar hoofddoek over haar gezicht! Ze trok de aandacht van nieuwsgierige voorbijgangers. Yesjoea knielde weer neer en keek haar áán.
“IK HEB JOU NIETS DAN ELLENDE BEZORGD. WE ZÓUDEN NOG STEEDS GELÓÓF MOETEN HEBBEN! WÀT KÀN ÒNS ÀNDERS RÈDDEN?”
Mir had maar één antwoord over, ‘n geheim antwoord dat ze al zó làng onderdrùkt had.
Ze tilde haar hoofd Òp, kéék Yesjoe áán met een brandend verlangen en kuste hem.
Híj was zó verrast door de kracht van haar passie dat hij z’n evenwicht verloor & achterover viel!
‘Houd van me,’ smeekte ze bijna onverstaanbaar. Ze drukte haar lippen weer op de zijne.
YESH vóelde dat hij opgewonden raakte. Hij had nog nooit in zijn leven op deze manier ‘n vrouw gekust. Hij trok zich niet terug.
Er was niets meer te verliezen, hij kòn níet dóórgaan voor te heilig en te zuiver!
Hij voelde dat Miryam wachtte.
Ze was één en àl passie, maar haar instincten werkten nog prima.
Nog éven èn ze zóu wéten òf ze kòn hópen op Yesjoea als haar minnaar?
Gelóven betekende niets,
als ze niet in hèm kon geloven!
🧶
🧚🏼🧚🏼‍♀️🧚🏼‍♂️
🧞‍♂️🧞🧞‍♀️
👨‍👩‍👦
18 sep 2020 - bewerkt op 19 sep 2020 - 20x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende