39087DC12 Messy Jas Maar ReinVanGeest ToenNuStraks

Q&@157

Toen ze weer i/d herberg kwamen,
voelde Yesj hóe geschokt Mir wàs door de dood v/d gevangene!
Zij huiverde bij de gedachte dat ze gepakt zouden worden voor ze konden ontsnappen........
"NÍEMAND HEEFT GEZIEN DAT WE NAAR BENEDEN GINGEN,"
zei Yesj op kalme & gelijkmatige toon.
"WE MOETEN VIA DE VOORDEUR NAAR BUITEN.
ZET GEWOON MAAR DE ENE VOET VOOR DE ANDERE."
Hij hield Miryam bij de arm.
"DE ZELOTEN KUNNEN NIET ACHTER ONS AAN KOMEN.
ZE WETEN WAT ER GEBEURT ALS ZE BETRAPT WORDEN MET 'N DODE ROMEIN!"
Mensen keken naar hen terwijl ze door de donkere, rokerige kamer liepen.
De rook kwam van 'n open haard in de hoek waar stukken geitenvlees geroosterd werden.
In de vettige walm zagen de dronkaards er luguber uit.
Maar niemand legde hen een strobreed in de weg
en even later waren ze buiten.

Het heldere zonlicht kwam voor Miryam niet als 'n opluchting: ze was òp van de zenuwen.

Aan de overkant v/d weg
zag Yesj 'n groot portaal waarvan de oprit geplaveid was met stenen in plaats van met leem......
Dit betekende dat daar een rijke koopman woonde. Hij bracht MIR ernaartoe & daar viel ze flauw:
Yesj kòn niets anders dóen dàn haar vasthouden.
Niemand lette op hèn, want ze waren gewend aan kleine drama's op straat.
Toen hij dacht dat ze gekalmeerd was, zei Yesj vriendelijk:
"HEB JE NOOIT EERDER IEMAND ZÍEN STÈRVEN?"

Mir schudde haar hoofd & haalde adem.
'Níet op díe manier!'

Yesh keek de andere kant uit. Door voor haar te zorgen had hij even niet aan zijn eigen situatie hoeven denken. Nú voelde hij 'n gòlf van hopeloosheid opkomen. Hij dacht dat hij de WÌL van G d gevolgd had. Maar G d liep niet weg en dàt wàs precíes wat hijzelf de hele tijd wèl gedáán had sinds hij de grot van de zeloten binnengestapt was?!

'Niet dóen.'
Miryam hield 'm nòg stéviger vast.
'Twijfel betekent 't einde
voor ons.'

👫
18 sep 2020 - bewerkt op 19 sep 2020 - 24x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende