39077GV133Door'tInformatie~VerwerkingsVermogen Van

Q&@

DE MENSHEID
TE VERGROTEN
EN VOOR 'n deel zelfs te outsourcen
heeft de uitvinding van het schrift niet alleen maar
de wijze verbeterd waarop we informatie opslaan en verspreiden,
maar ook tot een fundamentele verandering geleid in de collectieve geest
van onze verschillende culturen. Deze katalytische vergroting van ons verwerkingsvermogen
heeft onze sámenlevingen & technologieën naar een nieuw complexiteitsniveau gestuwd?!

Om filosofische betogen, logische redeneringen, allerlei abstracties & vormen van hogere wiskunde tot ontwikkeling te laten komen en te laten verrijken door de bijdragen van verschillende denkers dienen die op papier uitgewerkt te gaan blijven worden, zodat het Idéé zichtbaar voortborduurt òp het eraan voorafgaande, en op die manier het ontstaan v/h volgende idee mógelijk maakt!?

Die nieuwe ideeën kunnen bovendien op een heel andere opgedaan en geanalyseerd worden dan mogelijk zou zijn bij een mondeling gepresenteerd betoog. Dat maakt het mogelijk om complexer sociale entiteiten te ontwikkelen, zoals overheden, een ambtelijke organisatie & 'n geldeconomie...

Zó heeft de ontwikkeling v/h schrift tot ontwikkelingen in de organisatie van onze samenlevingen geleid!

Ondanks 't al vaak aangekondigde verdwijnen v/h papier, wordt dit materiaal tegenwoordig nog steeds in brede kring gebruikt. Informatie wordt nu echter vaker opgeslagen in digitale bits die niet gebaseerd zijn op oudere digitale categorieën, zoals fonemen of woorden (waarmee we onze spraak organiseren) of de letters v/h alfabet (waarmee we ons schrift organiseren).

Tegenwoordig wordt informatie in binaire nullen & enen opgeslagen op siliciumchips.
In die zin heeft informatie zelf fysische eigenschappen, zoals energie & materie; 't manipuleren,
opslaan & verder blijven overbrengen van informatie kost energie, & 't 'vergéten' van info - 't wissen
van 'n harde schijf - is duur & moeilijk? De komende decennia zullen we gebruik
gaan maken v/h ultieme, biologisch geëvolueerde in-formatieopslagsysteem: DNA...

De structuur v/h DNA codeert de genetische info die gebruikt is om de eiwitten v/h leven op te bouwen; dit is 't biologische systeem dat geleid heeft tot 't ontstaan van culturele wezens die beschikken over de visie, de creativiteit & de technische kennis om het materiaal waaruit wij opgebouwd zijn te gebruiken als opslagmedium voor ons denken.


De uitvinding van het verhalen blijven doorvertellen leverde ons aldus 'n collectieve geheugenbank op òm onze accumulerende kennis in op te slaan, verbeterde daarnaast 't bereik & de nauwgezetheid v/d culturele overdracht, & heeft bovendien onze samenlevingen nauwer mèt elkaar laten samenwerken?!
Op deze wijze hebben verhalen de ener-giekosten v/d culturele revolutie verlaagd en onze overlevingskansen vergroot!?

VERHALEN BLIJVEN DOORVERTELLEN EN HET REFLEXIEVE GEBRUIK VAN NARRATIEVEN WEDDEN 'N BIOLOGISCH geëvolueerd onderdeel van ons kenvermogen, dat bepalend is geweest voor de vorm van onze geest, onze samenlevingen & onze interactie met 't milieu.

TAAL IS HÈT MEDIUM WAARIN VERHALEN VIA ONS OVERGEBRACHT WORDEN, EN DAAROM BLIJVEN WE DAAR VOORLOPIG OOK @myDi (?) onze AANDACHT OP RICHTEN!

Wat de ouwe Mòr nog het meest verbaast zijn m'n uiterst kleurrijke en intensieve drómen: levensecht, verleidelijk, bijna niet van 'echt' te onderscheiden
& energieopwekkend!
🕌
🏵
🚪
📝
💠

16 sep 2020 - bewerkt op 18 sep 2020 - 23x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende