39076GV132HetWoord¨TEKST¨ IsAfgeleidVanHetLatijnse

Q&@

WERKWOORD
texere {weven}, omdat we de woorden
waaruit onze zinnen bestaan op dezelfde wijze aan elkaar voegen
als we stoffen weven.

De uitvinding van de drukpers,
het beschikbaar komen van betrekkelijk goedkoop papier en het ontstaan van een nieuwe klasse geletterde burgers en kooplieden leidden tot een demo-cratisering van de informatievoorziening, en dat leidde tot het ontstaan van schrijvers en lezers in alle sectoren
van de samenleving.

Tegenwoordig is lezen voor menschen vanaf elf jaar
de belangrijkste wijze waarop we in geletterde samenlevingen nieuwe informatie opdoen! Het schrift is zo´n ongelooflijk potent & extreem krachtig werktuig
vanwege z´n grote bereik?!

Ik hoef de auteur van de woorden die ik in mijn hoofd hóór
niet te ontmoeten om haar woorden al nèt zó getrouw in mijn geest te herscheppen
alsof ze me die persoonlijk in mijn oor gefluisterd had!?

Het is niet langer noodzakelijk
om informatie die snel opgezocht kan worden nog uit het hoofd te leren; in plaats daarvan léren we wáár we informatie kunnen opzoeken en hóe we in de immense stortvloed aan literatuur datgene kunnen onderscheiden wat van echte waarde is, net zoals we leren
welke mensen we dienen na te volgen
en welke níet?
!

Boeken zijn nu veel betrouwbaarder
dan mondelinge overlevering èn leiden ertoe dat culturele informatie in een samenleving langer dan voorheen
bewaard blijft.

Bovendien voorzien ze
in een ander mechanisme voor de opbouw van cumulatieve culturele evolutie: boeken die naar andere boeken verwijzen, bouwen voort op de wijde kennis
van de schrijver daarvan.

De verhalen in de Dode Zoutzee-Rollen,
die wellicht uit 250 v.Chr. dateren, zijn vrijwel identiek aan die in de zogenaamde CODEX LENINGRADENSIS, die 1000 jaar later zijn opgeschreven; ze waren dus nauwgezet gekopieerd
door klerken.

Sterker nog,
de oorspronkelijk opgeschreven verhalen waren gebaseerd op mondeling overgeleverde verhalen die nog eens 1000 jaar lang van de ene op de andere generatie overgeleverd waren, op z´n minst sinds de tijd van koning Dawiede-wiedewied, nog voordat het Hebreeuws
een geschreven taal was.

Vandaar ook in myDi:
´t spreekt altijd immers,
dus ook nú,
vànzèlf?

cool!
15 sep 2020 - bewerkt op 17 sep 2020 - 31x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende