39070GV127HetIsBetrekkelijk GemakkelijkOmBelasting

Q&@
{GLOBALE
VRIJE CONCURRENTIE
& PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE ALS IDEAAL?} BETREKKELIJK GEMAKKELIJK
OM ZO OVERAL BELASTING TE HEFFEN OP GEWASSEN DIE ER REGELMATIG GEOOGST KUNNEN WORDEN, ZOALS GRAAN OF RIJST, EN DÀT MÁÁKT HET EEN STÁÁT MÓGELIJK
ÒM ZIJN INFRASTRUCTUUR ZÓVÈR TE ONTWIKKELEN DAT HET SCHRIFT ZÓ GEZIEN
HÀNDIG OF MISSCHIEN ZÈLFS NOODZAKELIJK WÒRDT!

Zèlfs dàn is er nu vaak niet meer dan een klein gedeelte v/d (over)populatie geletterd, en over 't algemeen gaat het dan om (mannelijke) overheidsmedewerkers of religieuze leiders.

Samenlevingen waar 't SCHRÌFT in zwang was gekomen, waren samenlevingen met op een vaste plaats gevestigde landbouwers die erin geslaagd waren òm 'n overschot aan voedsel te produceren waarmee 'n Véél Groter Bevolking met verschillende beroepsgroepen in léven kòn worden gehouden, ÈN waar verschillende clans vanuit 'n Centraal PÙNT bestuurd werden; bovendien moesten dergelijke samenlevingen stabiel en VÉILIG genóeg zijn om niet voortdurend in een staat van OORLOG te verkeren?!

Ondersteund door de graanboeren van Mesopotamië ontstonden nu zó al rond 3000 v.C. de eerste drukke steden & dichtbevolkte straten: samenlevingen die voornamelijk uit op clans gebaseerde groepen bestonden, groeiden hier rondom CHALDEA uit tot nòg véél grotere staten vol met anoniemer individuen, en het schrift was zodoende één v/d werktuigen die deze wereld-schokkende ontwikkeling mógelijk máákten!?

Voor 't grootste deel v/h bestaan v/d Mensheid is er nooit schriftelijk vastgelegd wàt mensen precies gezègd & gedáán hèbben:
dé geschiedenis is pas begonnen tóen menschen op kleitabletten hun líjsten begònnen te blíjven bíjhouden?

't Ging daarbij om de meest alledaagse dingen: lijsten van bezittingen tbv. dé Belàsting; van góederen die 'n bepaalde háven binnen -kwamen &/of weer verlíeten; v/d regelmatig veranderende wetten v/d heersers & v/d Veldslagen waarin díe Héérsers de OVERWINNING hadden behaald!

Van deze Vroeg-Soemerische aantekeningen tot en met ònze moderne FacebookYouTube/myDiaccounts is die drang om allerlei details uit ons léven vàst te willen leggen
in de loop van de Geschiedenis telkens weer onbedwingbaar gebleken:
DÉZE evolutie in de opslag & overdracht van informatie heeft samenlevingen
in staat gesteld om steeds groter en veel complexer te worden en zodoende uit te blijven groeien
tot geconcentreerder, genetwerkter & geliefder knooppunten van onze culturele kennis
& intensiever ontdekkingen binnenin en
overal rondom ons........

💻🔫💈💣💻
14 sep 2020 - bewerkt op 17 sep 2020 - 29x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende