39003Gaia113Tijdens’nin ’44 i/d USA Gehouden Test-

ONDERZOEK KREGEN 34 studenten een korte tekenfilm te zien waarin twee Driehoeken & ‘n Cirkel over ‘t Scherm schoven, terwijl ‘n Rechthoek roerloos a/d Zijkant bleef staan. Toen hen gevraagd werd wàt ze zagen, dichtten 33 van de 34 studenten aan die vormen menselijke eigenschappen toe èn verzònnen ‘n Verhaal: de Cirkel was ‘ongerust’, de kleine driehoek ‘n ‘onschuldig jong ding’, de grote driehoek was ‘blind van woede ÈN frustratie’!? Slechts één student meldde dat hij alleen maar wat van die geometrische vormen op ‘n beeldscherm had gezien?! OMDAT ONZE HERSENEN ZICH IN WEZEN DMV HALLUCINATIE EEN BEELD VORMEN VAN HUN OMGEVING, HOEFT ER MAAR EEN KLEIN BEETJE GEROMMELD TE WORDEN MET DE INGEVOERDE GEGEVENS ÒM DIE NOG LICHTELIJK GEHALLUCINEERDE WERKELIJKHEID TE VERANDEREN!

Dit is blijkbaar zo’n krachtig mechanisme dat we niet alleen het VERHAAL kunnen veranderen dat we “aan onszelf“ VERTELLEN over allerhande gebeurtenissen die zich buiten ons voordoen, bv. ‘n Verháál over Koeien die Onverwacht Doodgaan e.d., maar ook wijzigingen kunnen aanbrengen in het Verhaal over Diverse Onzer Eigen Gewaarwordingen al of niet lichamelijk/geestelijk, gevoelsmatig en/of onder de invloed van humeur, media, mìddelen etcetera.

Dat alles kòmt vooral omdat het brein Verhalen Gebruikt òm ons te hèlpen bij het VERWERKEN van de zintuiglijke informatie die ‘t ontvangt uit de rest van ons lichaam (& “uiteenlopende ommelanden”)! Als zo dus iemand die pijn lijdt ‘n pil krijgt van z’n arts, die erbij zegt dat dìt die pijn zal verlichten, zal de pil DÀT effect waarschijnlijk ook hèbben?

De pijn kan dan verdwijnen omdat de werkzame stoffen i/d tablet terwijl ze gemetsboliseerd worden de hoeveelheid histamine i/h lichaam verminderen, maar ook omdat onze hersenen, omdat ze verwachten dat je tablet zàl wèrken, ‘t lichaam òpdracht gegéven hebben om minder histamine te produceren.

‘t Verhaal dat we aan onszelf vertellen over ‘die pil die we zojuist al ingeslikt hebben’, kan al voldoende zijn om een biochemische reactie op te roepen, ook al is die pil ‘n placebo die alleen maar suiker o.i.d. bevat. Autosuggestie, brainwashtrucjes, chemische ‘drugs’ & funny ‘geestelijke’ stories via sprookjes, sprookjes, kabouters, elfjes, dwergjes, reizende reuzen, overweldigende angsten & sluwe genotzucht?!
10 aug 2020 - bewerkt op 13 aug 2020 - 63x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende