38991Y357 Hoorde Marcus al wat gerommel i/d verte?

OF WAS ‘T DE STEM VAN YEHOSJOEA?
Hij schudde zijn hoofd om helder te kunnen denken. Yesjoea greep Marcus’ hand stevig beet.
‘Ga maar naar huis. Het zal precíes zó zijn als je geloofde DÀT het zou zijn!’ Marcus wendde met enige tegenzin zijn blik àf van de treurige, begrijpende ogen. Hij rechtte z’n schouders en zag dat er ‘n tweede groep wee-klagers náást de openstaande deur van zijn huis stond. ‘n Paar uur geleden had die donkere gang nog ‘n gràf geleken. Maar nú... Er was iets gebeurd. Marc wìst ‘t gewoon.
Hij verdreef alle twijfel uit zijn gedachten.
Onafgebroken bleef hij naar de deur staren & liep langzaam terug naar huis.
Zag hij daar binnen iets bewégen? Láát het zó zíjn! Marcus wilde geen andere gedachte toelaten. Yesjoe had zelf ‘t bevel gegeven. Het móest wel zó zíjn! Geloof ‘t nou maar! Dóórlopen!
En tóen, terwijl Marc vol verwondering toekeek, verscheen de tengere gestalte van de jongen in de deuropening! Hij stond... ja!... Carta stond dáár,
èn Iedereen kon hem zien. Als iemand die dóód was verkláárd & op onverklaarbare wijze úit zíjn gràf tevoorschijn kwam!
De jongen glimlachte & zwaaide uitbundig naar Marcus.
groen]
Géén litteken op zijn gezicht.
Geen blauwe plek meer die zijn bleke huid ontsierde.
“MÉÉSTER!” riep Carta met zijn overslaande tienerstem, terwijl hij op Marcus af rende.
“WÁÁRÒM ZÍJN AL DIE MENSEN HIER? WAT IS ER GEBEURD? IS ALLES GOED MET U?”
Marcus huilde van blijdschap, sloeg zijn armen om de jongen heen & kuste zijn voorhoofd.
‘Carta! Mijn jongen! Ik ben... ja, het gaat heel goed met mij. Nú wel.’
Voor de oude Mòr staat ‘t allemaal samen voor (meer dan) deze afgelopen 83 jaar:
een jonge slagersknecht
die bestellingen bezorgt met de mand voorop zijn fiets,
een jong dienstmeisje bij familie in ‘goeden doen’,
Groevenbeek, kamp Erika, Junne, Kamp Vledder, Familie Grondijs,
Jeroen Andriessen, Klinkenberg, Twigt, schietoefeningen,
executies, ondergronds, onderduik, Sumatraplantsoen & 1001 diverse
herinneringen aan Sliedrecht, Den Haag, Joop Tel, Amsterdam, Waterlooplein,
Beeld Dokwerker, Amstelhof, Weesperplein, Meerpoet, Konrad Sonderegger,
Milano, Voghera, Maurizio Tinelli, Marco Zarattini, Parma,
Willem van Malsen, Bernhard Holtrop, Noorderkerk,
YMCA (voor/tijdens/na):
Tóen/Nú
Straks...
07 aug 2020 - bewerkt op 11 aug 2020 - 23x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende