38987Y356 Marc kon de kracht van die onderzoekende

BLIK NIET LANGER VERDRAGEN.
HIJ SLOEG ZIJN OGEN NEER. DE ZOOM VAN YESJOEA’S GEWAAD WAS STOFFIG EN RAFELIG. ZIJN SANDALEN WAREN VERSLETEN. EN TOCH HAD HIJ DE MACHT EN HET GEZÀG WAARAAN HET ZWAARD EN HET KEIZERRIJK NIET TOEKWAMEN. Op zachte toon zei Yehosjoea tegen Marcus: ‘Ik weet het. Ja, ik begrijp het. Ik ga met je mee en zal hem genezen.’ Wàt? Wilde deze Heilige van Israël het huisman een Roméin binnengaan? Alle wreedheden & onmenselijkheden uit Marcus’ leven flitsten aan hem voorbij! Marc viel op z’n knieën.

In dezelfde houding & met dezelfde nederigheid, waarmee hij de kroon van het heldendom ontvangen had, zei hij: ‘Héér, ik ben niet waardig om u te ontvangen. Maar ik weet dat één woord uit uw mond genoeg is om mijn knecht te genezen.’ Hij wachtte even, maar er kwam geen reactie.

Toen vervolgde hij: ‘Ik ken mijn plaats. Ik heb soldaten onder mij, en als ik tot de één zeg: “GA!”, dan gaat hij. En als ik tégen een ander zeg: “KOM HIER! dan komt hij. Òf “DOE DIT!”, & hij dóet het!’ De Mééster zweeg. Marcus waagde het zijn ogen op te slaan & de meester aan te kijken. De leraar sprak zonder woorden, terwijl hij de diepten van Marcus’ hart doorzocht. Het was alsof hij alles zag & alles begreep. Alsof hij wìst hoe Marc met zijn eigen ziel geworsteld had èn op één of àndere manier had gewonnen?!
Yesjoea’s goed-keurende glimlach riep luidkeels: ’Goed gedaan. Jij HÈBT met de vraag geworsteld en het antwoord gevonden.’
Yesjoe knikte om aan te geven dat Marc mocht opstaan uit het stof. De rabbi zei met lichte verbazing: “ZÈLFS IN ISRAËL HEB IK NÍET ZÓ’N GELÓÓF GEVÒNDEN.”
Toen richtte hij zich tot zijn volgelingen en zei: “VÉLEN ZÙLLEN KÓMEN VAN DE UITERSTEN DER AARDE EN AANLIGGEN ÌN ‘T KÓNINKRIJK DER HEMELEN, SAMEN MET AV’RAHAM, YITZ’CHAK & YA’AKOV. ‘t Zal jullie verbazen wíe je dáár aantreft... en wie níet! Zij diegenen dat hun eigen gerechtigheid voldoende is,
zijn niet welkom!”
07 aug 2020 - bewerkt op 11 aug 2020 - 36x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende