38953 Y335 Toen het weer herfst werd, begon Miryam

WEG TE KWIJNEN
ALS HET VERDORDE GRAS OP DE HEUVELS.

Ze hàd al dagen niet meer voldoende gegeten.
De oude Tavita bracht trouw elke morgen borden vol voedsel naar Miryams kamer
& haalde ze ‘s avonds weer wèg. Dan klakte ze met haar tong & mopperde dat het eten amper aangeroerd was. Miryam was hard bezig te verpieteren, bromde ze. Als ze bleef weigeren
òm te eten, dan zou ze zó wel eens ziek kunnen worden èn dóód gaan!
Èn wat moest haar oude dienstmeid
dan beginnen?

Waar moest ze naartoe?
Wie zou er dan voor haar zorgen? Ze was immers oud èn kinderloos èn hàd er geen familie meer? Tavita’s smeekbeden werden steevast in de wind geslagen! Miryam hàd amper
een woord gesproken sinds de avond dat ze Yochanna’s huis in Kfar Nachoem
ontvlucht was!

Ze zat aldus gans èn gaar helemaal gevangen
in haar zonden & gebreken, dat er voor haar naar het scheen nú geen uitzicht meer was?!
Zíj voelde zich onwaardig òm de rabbi van Natseret òm vergeving te vragen.
Maar stel dat ze het wèl durfde? Hoe zou hij dan reageren?
ZONDIG NIET MEER?

Ze kòn niet ànders!
Ze liet nu geen traan meer over zichzelf. Haar verdriet was zó bodemloos,
dat zèlfs huilen onmogelijk geworden was. ‘n Soort kalme berusting
hàd bezit van haar genomen.


Miryam hàd Tavita duidelijk gemaakt
dat ze niet gestoord wilde worden.

Toen Yochanna op bezoek kwam,
werd ze bij de poort onverrichterzake wèg gestuurd.

Miryam dacht niet meer na over een léven zònder liefde.
Ze dacht helemaal niet meer aan het léven.

Ze dacht alleen nog maar
aan haar moeder! Eindelijk begreep ze waarom haar moeder die stap hàd genómen?
Miryam herinnerde zich haar moeder nog heel goed.
Haar gerimpelde voorhoofd.

Èn de treurige blikken
die ze àf èn toe naar Miryam, El’azar & Marta wierp. Als jòng meisje hàd Miryam die onverklaarbare pijn van haar moeder gevoeld, al leken de anderen
het niet op te merken...
31 jul 2020 - bewerkt op 04 aug 2020 - 42x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende