38939dc’44/‘94’ZijnZeBangOm MetMijGezienTeWorden?’


VROEG YESJ.
Querulus schudde ontkennend zijn hoofd.
“Dat niet, maar ‘t is ‘n ernstige zaak òm jou onderdak te bieden. Kijk me niet zo aan:
‘t ìs èrnstig, maar niet gevaarlijk! Dìt is ‘n veilige plaats.” Uit de manier waarop Querulus
als gastheer optrad, maakte Yesj òp dat hij de eigenaar van het huis moest zijn? De andere man - misschien ‘n broer - was wellicht met één van de vrouwen getrouwd & die andere vrouw kòn dan de echtgenote van Querulus zijn! Yesj at in stilte & dacht over deze mogelijkheid na. Hij nam ‘n laatste slok van z’n drinken, ‘n met honing gezoete wijn, aangelengd met water.
‘Waarom is de gevangenisdeur voor míj opengemaakt?’ vroeg hij. “‘n Tèst, eentje téken, ‘n vóórteken of zómaar. Je wéét hóe Jóden DÈNKEN! Hèb je dáár niet eindeloos óver gediscussieerd met je blinde vriend Yitschak?” Yesj fronste z’n wenkbrauwen, maar Querulus wuifde z’n verbazing wèg. “Ik ben hier niet òm je raadsels te verkopen. WÍJ kènnen Yitschak & híj wàs degene die ons op jóu wéés! We hoefden je dus alleen nog maar te vinden!” Yesj làchte wrang. ‘WÀT MÁÁKT MÍJ ZÓ BIJZÒNDER?” “DÀT ZÙLLEN we nog wel zíen, nietwaar?”
Querulus stond òp v/d tafel. “Àls je eraan toe bent, wil ik je iets laten zien!?”
Yesj knikte. Hij voelde zich ongelooflijk sterk. Hij hàd geen kóórts meer & geen stijve ledematen. Zijn genezing was onderdeel van hetzelfde wònder dat hèm úit die gevangenis bevrijd hàd & ‘t was niet nodig òm er nog de aandacht op te vestigen. Querulus & de zíjnen wáren blijkbaar gewend aan wònderen?!
De twee mannen gingen naar buiten. ‘t Was bijna middag & de straat was vol activiteit. Querulus liep snel & baande zich ‘n wèg tussen de ezelkarren & venters. “‘t Ìs nòg even lopen,” zei hij & wees i/d verte. “Je kunt me alle vragen stellen die je wilt, maar niet allemaal tegelijk. We zullen de komende tijd genoeg samenzijn.”
Op dat moment hàd Yesj geen vragen.
Zijn redder handelde al even zelfverzekerd als Yehoedah?
Dat betekende dat hij Yesj óók als ‘n volgeling zag, maar hij hàd hèm wel ‘meester’ genoemd.
28 jul 2020 - bewerkt op 02 aug 2020 - 48x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende