38932 ‘Voortdurend herscheppen we de Tjukurpa’ 108

DE CULTURELE TECHNIEKEN
DIE DOOR MIDDEL VAN DE ZANGLIJNEN VAN DE ÉNE
generatie op de andere doorgegeven zijn, hebben in geheel Australië
tot het ontstaan van bloeiende menselijke organisaties
van populaties geleid.

Verhalen vertellen
is een inherent sociale bezigheid, die afhankelijk is van mensen
die een geestelijk domein delen, èn erin toestemmen òm gezamenlijk de werkelijkheid tijdelijk
op te heffen òm een virtuele “tijd~ruimte” TE VERKENNEN. HOEWEL de zanglijnen de ABORIGINALGROEPEN in staat stellen òm zich van elkaar te onderscheiden,
scheppen ze in al die verscheidenheid óók éénheid & verbondenheid,
& dit laatste is van het allergrootste belang?!
Deze heel bijzondere, mondeling
overgeleverde kaarten v/d VERHALEN, ‘t LANDSCHAP, de MENSEN & de CULTUUR
v/d Aboriginals zíjn niet alleen essentieel voor hùn identiteit, maar hebben hèn
waarschijnlijk ook voor definitief
‘uitsterven’ behoed!?
Ongeveer 20.000 jaar geleden
werd ‘t Australisch Milieu verwoest door ‘n hevige IJstijd. Aan de andere kant v/d wéreld bereikte de Europees~Aziatische ijskap ‘n dwarsdoorsnede van 3500 kilometer, & alleen al daardoor wèrd zóvéél wáter òmgezet in IJS dat het zeeniveau over de gehele wereld wel met zo’n 20 meter daalde & de regenval overal
ter wereld afnam.
Naarmate de droogten
steeds strenger werden, is ‘t land voor vele andere zoogdieren onleefbaar geworden: de grote Australische buideldieren stierven uit, & de menselijke populatie
liep met 60% terug.
De groepen die zich
wel wisten te handhaven
lééfden in vèr van elkaar verwijderde toevluchtsoorden over ‘t gehele continent
& raakten steeds sterker
van elkaar geïsoleerd.
Die situatie hield duizenden
jaren aan! Kleine, geïsoleerde populaties
in ‘n omgeving waarin ‘t ongelooflijk moeilijk is òm te blijven
léven, vormen de klassieke bestanddelen van ‘n uitsterving: als die GENENPOEL
niet genoeg ververst wordt, kunnen er verwoestende mutaties binnensluipen
die dan ook de gehele populatie verzwakken.

Èn vergeet de zgn. ‘heterofiele,
homofiele, transgene & verwante stromen niet’: verwoed vechtende
primitieve stammen, voodoo, winti, kannibalisme, genocide, jodenhaat, roma, sinti etc.
in internationale transporten, vergezeld van geüniformeerde doodskoppen,
glurende führers & trawanten al of niet verslaafd aan
alcohol, tabak, allerhande drugs,
onderwerelden, dance, trance,
glance ÈN
schwantz!
geschokt
26 jul 2020 - bewerkt op 01 aug 2020 - 52x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende