38922Y33ouwemorloopt ergachteri/dmodernecoronatijd


´ZIET U,´ LEGDE DE CIPIER UIT, ´HERODES ANTIPAS HEEFT OPDRACHT GEGEVEN OM HEM NU WEL ETEN TE GEVEN... MAAR NIEMAND KAN HEM DWINGEN ´T ÓÓK ÒP TE ETEN. IK ZET ZIJN ETENSBAK VOL HIER NEER, EN ALS IK TERUGKOM, HEEFT HIJ HET ETEN DUS AL MET AL NOG NIET EENS AANGERAAKT!´

Lang geleden had Marc in Rome een beer gezien die in de bossen van Gallië gevangen genomen was. Hoewel het dier aanvankelijk agressief was, kwijnde ´t weg naarmate de maanden van z´n gevangenschap verstreken. Men zette hem het beste vlees voor, maar hij weigerde het op te eten. Zelfs levende prooi die in zijn kooi gegooid werd, kon hem niet verleiden te eten. Hij kroop door zijn eigen vuil, verloor plukken haar uit zijn vacht & zijn huid vertoonde zwerende wonden. Tenslotte doodde men ´t dier om zijn vacht. Toen de pelsmaker probeerde ´t dier te villen, vielen er gaten in zijn vliesdunne huid. De hele stinkende boel móest uiteindelijk wel vernietigd worden!


Yochanan had wel iets weg van die beer. Hij had altijd in de open lucht geleefd, onder de sterrenhemel geslapen en vrij rondgezworven. De Doper had niet alleen plechtigheden verricht met zuiverend water, maar zindelijkheid had altijd tot zijn dagelijks leven behoord. En nú dìt!

De Doper lag op z´n knieën & bewoog ritmisch heen en weer, alsof hij in gebed was? Vragend stak hij zijn armen úit. ´Filippus?´ smeekte hij. ´Ze vertellen me niets. Ìs híj het? Hàd ik ´t mìs? Hebben wij ´n ànder te verwachten?´

¨WE HEBBEN U GESCHREVEN,¨ zei Filemon. ¨WE HEBBEN U TROUW VERSLAG UITGEBRACHT! UIT HEEL GALILEA KOMEN ER MENSEN NAAR HEM TOE, EN ZELFS VAN BUITEN ONZE PROVINCIE!¨

´Ik heb hier geen brieven ontvangen,´ antwoordde Yochanan. ´Geen brieven. Geen berichten. Geen woord.´

Marc keek de cipier aan. ´OPDRACHT VAN HOGERHAND,´ antwoordde de man. Hij spreidde z´n handen uit. Politieke gevangenen werden volgens de regels afgesneden van elke vorm van communicatie: dit was dus niet ongebruikelijk.
24 jul 2020 - bewerkt op 30 jul 2020 - 19x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende