38918gaia zó´n complexe cultuur kan alleen bestaan


IN ´N SAMENLEVING
DIE WAARDE HECHT AAN ONDERWIJS,
EN DIE OVER GROTE AFSTANDEN STEVIGE
NETWERKEN IN STAND HOUDT.
Een dergelijke samenleving moet
groot genoeg zijn om arbeidsdéling te kennen & op
adequate wijze in ´t levensonderhoud van haar arbeiders &
andere deelnemers te
kunnen voorzien.
De hedendaagse wereld
kàn dùs alleen maar bestaan
omdat er voldoende tijd verstreken is om alle technologieën & samenlevingen
naar steeds groter complexiteit te laten evolueren, & populaties & net-
werken groot genoeg te laten worden om de energiekosten
vàn dàt àlles te kùnnen
blijven dragen.........
´t Máken èn
beheersen v/h vuur
heeft de mensheid ´n verbazingwekkend vermogen verschaft
òm het materiaal van onze planeet òm te vormen tot onderdelen
van onze door mensenhanden
gemaakte wereld.
Macht over het vuur
is niet alleen een keerpunt
in onze geschiedenis, maar ook
in ´t Verhaal vàn ´t Leven op AARDE,
omdat ´t de eerste stap was in het ontstaan
van een nieuwe planetaire machtsfactor.
Wij hebben de energiedynamiek
tussen ´n levend organisme & z´n omgeving
voor altijd veranderd, en dit hebben we vrijwel uitsluitend weten te bereiken
door ´t kopiëren van elkaars gedrag, waardoor we uiteindelijk
gezamenlijk ´n Collectief Brein
hebben opgebouwd.

engel
24 jul 2020 - bewerkt op 29 jul 2020 - 17x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende