38820GAIA’90 Àls zich veranderingen voordoen ~~~~~

IN DE MATERIËLE
ÈN/OF SOCIALE OMGEVING HEBBEN GROTER
ÈN IN CULTUREEL OPZICHT DIVERSER POPULATIES
MEER MOGELIJKHEDEN ÒM HÙN CULTURELE PRAKTIJKEN
AAN TE PASSEN, ÈN DAT MAAKT DEZE SAMENLEVINGEN VEERKRACHTIGER,
ÈN HÙN METHODEN ÒM GEREEDSCHAPPEN ÈN GEBRUIKSVOORWERPEN TE MAKEN
HEBBEN DAAROM EEN VEEL GROTER KÀNS ÒM BEWÁÁRD TE BLÍJVEN ÈN STEEDS WEER MEER COMPLEX TE BLIJVEN WORDEN? Hoe groter de populatie, hoe langer de culturele hefbomen!
Hetzelfde geld voor de banden die de groep onderhoudt met andere groepen, èn voor de onderlinge banden binnen de groep: hoe beter die zijn, des te groter de kans dat individuele zich nieuwe
culturele praktijken & technologieën eigen kùnnen maken. ‘t Omgekeerde geldt ook: kleine
geïsoleerde groepen kunnen een culturele evolutie doormaken in de richting van minder
complexe & diverse technologieën, èn daarmee in wezen cultuur verliezen. Soms kan
er zèlfs fundamentele technologie verloren gaan. Daaruit volgt natuurlijk dat elke
culturele praktijk die de groei van een bepaalde groep bevordert - verbeterde
voeding, hogere vruchtbaarheid of lagere kindersterfte - ertoe leidt dat de
betreffende praktijken door een groter aantal individuen méé gedragen
kunnen worden, zodat ze zich steeds sneller & verder verbreiden
zullen. Op deze wijze worden belangwekkende technologieën
zoals vuur maken al snel universeel.
03 jul 2020 - bewerkt op 07 jul 2020 - 22x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende