38797Pesach/Passover/Pasen ~ v/d 15e tot 21e Nisan


Father/Mother/Child
EVERY SPRINGTIME
IEDERE LENTE ÈLK VOORJAAR:
ORIGINALLY IT WAS A “HARVEST” Festival,
when the Judean Farmers used to make to make a pilgrimage
to the Temple @ Yeroesjalayiem bringing their barley offerings to be used
for the upkeep of the Temple & its officers, and for the distribution to the poor & needy?!

Being a Spring Festival they also recalled
that it was in the Spring that the Israelites were redeemed
from slavery in AeGYPT òf old, and consequently they would also bring a Paschal lamb
(reminiscent of the lamb which was offered prior to the Israelites’ departure to be offered
as a sacrifice in the Temple...

Part of it would be burnt on the altar
and the remainder would be roasted & eaten on the first evening
of Passover together with bitter herbs and unleavened bread
as they sat & chatted in their family groups.
Ooit was men bijna allemaal ‘gelovig’: heidens, joods, christelijk,
islamitisch, Hindu, boeddhist etcetera?

Blijkbaar vaak ook nogal bloederig,
traditioneel, geboren, gedoopt, herboren, bekeerd,
vernieuwd enzo!

Het hete hangijzer is natuurlijk:
hoe kunnen we leren òm de juiste keuzes te maken
& te blijven ‘groeien’.

Er zijn nog steeds primitieve godsdiensten,
talloze culturen, geboorte-, levens- & doodsrituelen te kust & te keur?
Deze ouwe Mòr probeert dus nu nog tijdig ‘op papier’ te zetten
wat ik verzameld heb in 75 jaren.

Voorouders, ouders,
familie, buren, vrienden, kleuterscholen, lagere & middelbare,
werk, studie, curious rambling, searching, loving, sharing, talking,
walking, dreaming, discovering, vòrm géven & ook afscheid gaan nemen
van al wat was, voorbij is, verleden, tegenwoordige
& toekomstige tijden.
Bewustwording...

‘n Schier eindeloze speurtocht naar zingeving,
mededeling, waardering, ontmaskering, beseffen,
mede (be)léven op ieder moment, elke dag èn nacht weer opnieuw, OK!anders, elders, herinnerend, koesterend/erend.
Vanuit die lichamen, omstandigheden, huizen, tuinen, tijden, plaatsen & veranderingen.
Ieder mens zou je zo eigenlijk moeten kunnen leren kennen, ook na ‘de dood’:
begraafplaatsen MÈT geluid/beeld van al die mensen die geleefd hebben?
Of via urn & microchipbiografie: mineralen, planten, dieren, mensen die
in beweging komen & blijven als ‘t ware zèlfs nadat we ‘gestorven zijn’!
Compleet MÈT zoveel mogelijk voorouders èn nakomelingen,
kroost tussen paradijs & ‘KÓNINKRIJK van g d’:
gezichten, breinfestijnen,
aandacht....

knipoog
27 jun 2020 - bewerkt op 03 jul 2020 - 25x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende