38788dc47b’t Was ‘n Heksenketel Van Handelaren,~~~

PELGRIMS, BEDELAARS ÈN ALLERHANDE HANDWERKSLIEDEN DIE NAAR DEZE HOOFDSTAD KWAMEN OP ZOEK NAAR “G D” ÈN “GELÙK”?! Yesj zag nu ook voor ‘t eerst van z’n leven ‘n aapje op ‘n stokje, ‘n Arabisch paard & dwerggeiten niet hoger dan z’n knie. Reizigers met oor-, neus- & nekringen èn allerlei andere exotische snuisterijen? Struikrovers loerden langs de kant v/d Wèg òp hùn Kàns òm ‘t Goud te Stélen! Èn toen Yesj díe nacht ging slapen, hoorde hij het dronkemansgelach en doordringend gegil gemengd met opgewonden kreten. Híj Vroeg zich verwonderd àf hóe Róme een nòg véél gróter Gèkkenhuis kòn zijn...... ¨IK WEET WEL WAT ÌK ALS EEN WONDER ZOU ZIEN,¨ zei Judas. ¨DAT WIJ LÉVEND TERUGKEREN VAN ÒNZE MISSIE!¨ ´Wàt dènk je zèlf?´ vroeg Yesj. Het was de eerste keer dat Yehoedah spràk óver een missie òf de geváren ervan. Zelfs nú hulde hij zich in raadselen en zei: ¨MAAK JE MAAR GEEN ZORGEN! ER IS OVERAL VOOR GEZORGD!¨ Yesjoea keek z´n ogen uit toen hij in de verte de poorten van dé Stàd zag. Het was alweer jaren geleden dat zijn ouders hem hadden meegenomen naar de bakermat van Hèt Gelóóf. Als kind had hij gefantaseerd dat de poorten van Liba-nees massief cederhout waren, zó massief dat je hun geur kilometers vèr al kon ruiken & dat pelgrims van zelfs ´n nòg gróter afstand het verguldsel van de deuren al zouden zien schitteren!?! Yud schudde hem wakker uit zijn dromerij. ¨JE MOET ÀLLES WÉTEN,¨ zei hij & terwijl ze aan de kant van de Weg uit-rustten, deed híj op gedempte toon uit de doeken wàt hún Mìssie wàs!? SJIM´ON BAR YEHOEDAH DE ZELOOT HAD HEN OP ´N DODELIJKE MISSIE GESTUURD ÒM DE HOGEPRIESTER V/D TEMPEL NEER TE STEKEN. ´T WAS TIJD, HAD HÍJ GEZEGD, ÒM DE TERREUR TE RICHTEN OP ´T HART V/D COLLABORATEURS, NÍET ALLEEN MAAR DE LAGERE RABBI´S V/H SANHEDRIN, ´T HOOG- GERECHTSHOF ZÈLF! Enkele dagen na hun confrontatie bij ´t mikwah, was Yud weer teruggegaan naar de schuilplaats van de òpstandelingen, alwaar hij zijn opdrachten ontvangen had~~~~~~~~
26 jun 2020 - bewerkt op 30 jun 2020 - 34x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende