38785dc46’tWasÈrgHéét, &DeBoomGaf NauwelijksGenoeg

SCHADUW,
MAAR DE REIZIGERS
waren er desondanks blij mee~~~
Ze dronken wat uit een waterzak van geitenleer
& Jehoedas vertelde één van de roddels die over Yehosjoea de ronde deden...
Miryam, zijn moeder, spaarde ‘s winters in ‘n pòt òm ze dan tijdens Pesach uit te delen...
Dìt maakte haar erg geliefd onder de dorpskinderen. Maar op ‘n keer was er groene schimmel
in die Pòt gekomen. Op ‘n paar na waren de vijgen niet meer eetbaar... “ZE ZEGGEN DAT JIJ JOUW MOEDER HUILEND AANTROF ÈN DAT JE HAAR TOEN OPDROEG ÒM DE DORPSKINDEREN TÒCH UIT TE NODIGEN,” zei Jehoedas. Hij keek Yesjoea scherp aan. “KLOPT HET?”
Yesj glimlachte wat. ‘Tot zóvèr nog wèl!’
“TOEN DE KINDEREN KWAMEN, ZAT JIJ BIJ DE DEUR. OP JE SCHOOT HÀD JE ‘N MANDJE MET ‘N DOEK EROVER. JE GREEP ONDER DE DOEK ÈN HAALDE ER VOOR IEDER KIND ‘N VIJG UIT. ZE WAREN OPGETOGEN ÈN JE KWAM GEEN VRUCHT TEKORT. MAAR ÍEDERÉÉN DIE ONDER HET KLEEDJE MOCHT KIJKEN, ZÀG MAAR TWÉÉ VÍJGEN LÌGGEN, HOEVEEL ER OOK WÁREN UIT-GEDEELD!?” ‘Dat klopt,’ zei Yesjoe.
“ÈN ZÓ VERSPREIDT ZICH ALDUS EEN VERHÁÁL ÓVER ‘N WÒNDER,” zei Jehoedas èn hij kneep zíjn ogen toe. “HEB JE DIT VERHAAL NOOIT GEHOORD?” ‘Ik was toen twaalf,’ zei Yesj welwillend. ‘Èn twaalfjarigen hèbben een grote verbeeldingskracht?!’ “WAT BEDOEL JE DAARMEE?” Yesjoe aarzelde...
Hij wìst dat hij met zíjn verklaring Judas zou teleurstellen, maar hij deed het toch.
24 jun 2020 - bewerkt op 29 jun 2020 - 50x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende