38784445 ’tEersteWonder: OnderwegNaarYeroesjalayim

DC

ONDERWEG
NAAR YEROESJALAYIEM
PRAATTEN DE TWEE REIZIGERS
OVER WONDEREN.
“Zou je ‘n MAGUS willen worden?” vroeg Y[eh]oeda[h].
Hij gebruikte daarvoor ‘t Latijnse woord voor ‘n zogenaamde wonderdoener.
Ye[ho]sjoea kéék verbaasd. ‘WAAROM?’
“ALLEEN ZÓ IEMAND KÀN OOK DE JÓDEN LEIDEN!” Zei Judas. “WONDEREN HÈLPEN WAAR ANDERE MIDDELEN FALEN! ‘T ÉÉRSTE WONDER IS BEDOELD ÒM DE MENSEN TE LATEN GELOVEN IN JE SPECIALE KRACHTEN!” ‘Maar ik heb dat soort krachten niet,’ zei YESJ. “DAT IS ZÓ OOK NOG NIET METEEN NODIG! IS HET EEN WONDER ALS HET BROOD RIJST? WÈL ÀLS JE NU NOG NOOIT EERDER ZOIETS GEZÍEN HÈBT!”
Ze waren al drie dagen onderweg èn nog maar ‘n dag verwijderd van de hoofdstad. Judas overtrof zichzelf èn zat vol met allerlei ambitieuze plannen! Hij beval Yesjoe soms òm de hele nacht de wàcht te blijven houden terwijl hijzelf sliep! Hij negeerde z’n jonge volgeling - want zó zag híj zíjn Yehosjoea - sòms wel úrenlang terwijl hij bezig was z’n plànnen te maken voor hùn ìntocht ìn Yeroesjalayiem! Naarmate Galilea vèrder àchter hèn lag, werd Judas al rustiger, want de dreiging òm opgepakt te worden was in ‘t Judese zúiden veel kleiner: ‘t spionnennetwerk van de druk bezette Roméinen was daar nog slecht ontwikkeld?!
“ER IS TOCH IETS VREEMDS MET JE,” zei Judas. “JIJ KÙNT AL VOOR ‘N MAGUS DOORGAAN! IK HEB DE MENSEN HOREN PRATEN!”
Yesjoea sloeg ogen néér. ‘Wàt zèggen ze dan?’ Ze liepen door ‘n stukje Judese woestijn met enkele verdorde struikjes.
Judas wees naar ‘n eenzame meidoorn.
“LATEN WE ÉVEN RÙST NEMEN!”
24 jun 2020 - bewerkt op 29 jun 2020 - 56x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende