38783dc44 Yesj stopte & bleef ‘n eindje van hèn àf

STAAN.
OP HET DAK
WAREN ENKELE MANNEN
AAN ‘T BIDDEN, ONDER WIE YITSCHAK.
Hùn lichamen bewogen héén & weer & de lucht was bezoedeld van de as die ze in hùn
gezicht wreven. Yitschak hàd zijn blinde ogen open & z’n gezicht was naar boven gewend.
‘n Déél van zijn gave was dat Yitschak de ‘engel des doods’
kòn zíen náderen.

“EEN GLORIEUS
VERSCHIJNSEL MET KLAPPERENDE VLEUGELS
ÈN HET HOOFD VAN ‘N VALK,” verklaarde hij.
“HIJ SCHREEUWT OOK ALS EEN VALK, ÒM DE ZIEL NAAR GOD TE LOKKEN.
OP DIE MANIER WIJST HIJ DE BANGE,
STERVENDE ZIELEN DE WÈG!”

De blinde &
de “zwerver” hadden dit soort
van gesprekken als ze samen waren. Nu begon ‘t gezicht van Yitschak te gloeien & hij hief z’n armen
ten hemel! Hij zag wat hij zag, die ÉNE engel waar de joden op konden vertrouwen als de andere hèn
in de steek lieten. Yesjoe geloofde half dat hij de engel ook zag. De lucht trilde boven het huis van de doden, maar niet van de hitte
in dìt jaargetijde.

Alles zou duidelijk zijn
als hij ook zo zeker was als Yits-
chak, maar wellicht verbeeldde Yesjoea het zich? Wat hij zich niet verbeeldde was het gewicht van het mes in de palm van z’n hand. Hij was lang genoeg ‘n slaaf geweest èn als Yehoedas wìst waar
de wèg naar vrijheid toe zou leiden, dan was de keuze duidelijk: gedood worden was een vaardigheid die de Jóden TÉ
góed beheersten.

In de bijbelboeken weerspiegelen zich
niet voor niets al die reflecties van talloze millennia tussen Nijl, Yardeen, Eufraat & Tigris via water,
klei, stof, zand, rivieren èn ‘t schier eindeloze spel v/d vele natuurgoden,
planten- & dierensoorten, stammen-migraties èn hùn volksveroveringen,
strijd- & slagorden & slavenhorden, wapens, wachttorens, expedities &
‘inventies’: huidskleur, haar- & klederdrachten, gebrul, gebral, gelal met
zang, dans, sport en spel, engelenhemels ‘n duivelse helleveren
vol met visioenen, dromen, angst
èn vreugde, aantrekkingen
& afstotelijkheden
alom?!

gaap!
24 jun 2020 - bewerkt op 28 jun 2020 - 32x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende