38782G89 Te oordelen naar de innovaties die worden

WAARGENOMEN
IN ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN,
HEEFT ZICH ONGEVEER 40.000 JAAR GELEDEN IN EUROPA
ZO’N CREATIEVE EXPLOSIE VOORGEDAAN! DAT IS DE REDEN WAAROM
SOMMIGE DESKUNDIGEN STELLEN DAT DE MODERNE MENSELIJKE CULTUUR,
INCLUSIEF HET GEBRUIK VAN COMPLEXE TAAL ÈN GEREEDSCHAPPEN,
ROND DIE TIJD IS ONTSTAAN.

DE SUGGESTIE IS HÍER
DAT EEN GENETISCHE MODIFICATIE DIE ZICH TOEN
VOORDEED ~ èn die wellicht het gevolg was van vermenging met neanderthalers ~
de cognitieve vermogens van onze vroege voorouders sterk opgevoerd heeft,
zodat er een mensenras ontstond dat modern
gedrag vertoonde?

Er zijn echter
geen overtuigende
bewijzen die deze stelling ondersteunen.
Dat in Europa een overvloed aan door menschen gemaakte voorwerpen aangetroffen is,
komt echter niet doordat de mensen hier
anders waren dan op
andere continenten.

Één
van de redenen
daarvoor is dat in Europa
de afgelopen eeuwen uitvoeriger
naar dergelijke voorwerpen is gezocht dan elders,
èn dat de vindplaatsen - vaak grotten - hier koeler, droger & beter beschermd zíjn dan die in
de tropen, zodat oeroude materialen beter bewaard gebleven zijn. ‘n ÀNDERE réden is dat de
veranderingen in demografie, sociale structuur, natuurlijke omgeving & cultuur die zich in deze
periode in Europa voordeden, tot toenemende
culturele complexiteit leidden.

Genetici hebben
recent ontdekt dat
de grote bevolkingsgroei
i/d prehistorie zich 40.000 tot 50.000 jaar geleden
heeft voorgedaan. Èn intussen heeft ‘n ander team genetici de Europese culturele
explosie van 45.000 jaar geleden vergeleken met een culturele explosie
van 90.000 jaar geleden in Afrika ten zuiden v/d Sahara, èn daarbij
opvallende overeenkomsten gevonden tussen
de bevolkingsdichtheid in
deze gebieden...

OK!
24 jun 2020 - bewerkt op 28 jun 2020 - 41x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende