38780GAIA89 Als prooidieren op het Lànd schaars~~~


WORDEN,
DÀN KÀN ‘N
tot dan toe nog zeldzame vaardigheid
als het maken van vishaakjes zich snel verbreiden?!
Wa Yehi Be Yomei... ÈN HETZELFDE GELDT VOOR DE VERBREIDING
VAN TECHNIEKEN ÒM ONZE ZADEN TE MALEN, DIE ZICH VOORDEED
TOEN HET AREAAL AAN AUSTRALISCH GRASLAND ZICH 65.000 sterk uitbreidde!?
‘t Kàn soms verdraaid nuttig zijn òm ‘t evolutieproces te beschouwen als ‘t mislukken van de minst geschikten in plaats v/h overleven v/d zgn. “Meest Geschikten”! Als er ‘n groot aantal verschillende processen èn technieken bestaat, zullen sommigen daarvan ‘mislukken’ ~ ze zullen i/d loop van generaties binnen ‘n bepaalde populatie zeldzamer worden of zèlfs geheel gaan verdwijnen.
DE REST ZAL BINNEN DEZE POPULATIE ECHTER NOG
WEL GEKOPIEERD WORDEN, ÈN VOOR DE LEDEN
DAARVAN DUS BESCHIKBAAR BLIJVEN?!
Dit mechanisme verschaft
populaties adaptieve
flexibiliteit.
“Wajehie
biejomei”
cool!

OK!
23 jun 2020 - bewerkt op 28 jun 2020 - 43x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende