38775gaia84myDiTukTukTikTokTech TaalTeeltSpeeltjes

TÒCH DRUIST ‘T ERGENS TÉGEN ONZE INTUÏTIE ÌN
DAT ONZE GROTE MENSEN-HERSENEN ALLEEN MAAR ZIJN ONTSTAAN ÒM ÈLK ANDER
TE KUNNEN NA-APEN, ÈN VOOR VEEL EXPERTS WAS ‘T DAN OOK MAAR DE VRAAG WÀT
NÚ EIGENLIJK WEL OF NIET DE BESTE PROBLEEMOPLOSSENDE STRATEGIE WAS: uitvinden
of kopiëren?

Door onze aandacht rechtstreeks op onze veranderende omgeving te richten,
zoals primaten vaak doen als ze proberen òm een probleem op te lossen, zouden we per slot
van rekening ook uit de eerste hand up-to-date & relevante kennis op kunnen doen?! In 2010 deed
de evolutiebioloog Kevin Laland een poging een antwoord te vinden op die vraag door middel van experimenten!? Zijn team ontwikkelde ‘n computertoernooi waarin avatars zich in een vreemde wereld moesten zien te redden, die het midden hield tussen Survivor & Second Life.

De winnaar zou 10.000 pond krijgen.
Meer dan 100 teams, waaronder neurowetenschappers, computer-biologen & evolutiepsychologen, programmeerden hùn avatars erop òm zich in deze onbekende wereld èn voortdurend veranderende omgeving zo goed mogelijk te handhaven. Net als de meeste andere deskundigen op dit terrein verwachtte Laland dat de beste overlevingsstrategie zou bestaan uit ‘n mengeling van innovatie & kopieergedrag.

Toen de uitslagen binnenkwamen,
waren de onderzoekers toch werkelijk stomverbaasd: kopieergedrag bleek het in alle Plausibele Omstandigheden Èn Opzichten Overtuigend te winnen van innovatie?! ‘ER IS GEEN EVENWICHT, GEEN MENGSEL VAN ASOCIAAL [INNOVATIE] ÈN SOCIAAL LEREN,’ verklaarde Laland. ‘t Toernooi werd gewonnen door 2 postdocs, een wiskundige & ‘n neurowetenschapper, met een programma dat een kopieerstrategie gebruikte die als de omgeving snel veranderde voornamelijk de meest recente handelingen kopieerde, wat inhield dat de avatars bij deze strategie minder aandacht besteedden aan handelingen die inmiddels wellicht allang niet meer werkelijk relevant waren.

Mensen zijn eveneens strategische selectieve na-apers! Afhankelijk v/d omstandigheden bepalen we welke soortgenoten we kiezen òm van te leren, èn zó zòrgen we ervoor dat we voortdurend over informatie beschikken die betrouwbaar & up-to-date? Geen enkel individu is ooit op ‘t idee gekomen òm ngardu-zaden door middel van ‘n uit 7 stadia bestaande methode geschikt te maken voor menselijke consumptie.

Díe methode is i/d loop van vele generaties ontstaan door voortdurende herhaling, waarbij elke verbetering steeds vaker door anderen gekopieerd werd, totdat uiteindelijk de beste manier òm zo’n ngardu-brood te bakken ‘n kant-&-klare culturele praktijk vormde die alleen nog maar aangeleerd hoefde te worden!

Èn tòch zèlfs als ‘n culturele praktijk succesvol genoeg blijft òm generaties lang voort te léven kan ‘t zíjn dat de overdracht op andere mensen binnen ‘t ‘culturele ontwikkelbad’ plaatsvind onder auspi-v/d traditie, die eveneens ‘n cultureel verschijnsel vormt, & oppervlakkig gezien misschien niets te maken heeft meer de daadwerkelijk voordelen die ’n bepaalde praktijk met zich meebrengt.

De Yanduw-andha málen èn spóelen de ngardu omdat al die procedures deel uitmaken van ‘n ritueel, ook al klagen hùn hardwerkende vrouwen luid & duidelijk over deze moeizame arbeidsintensieve procedure. (Pita-ru betekent ‘eindeloos stampen’!)

Pas kortgeleden hebben wetenschappelijk onderzoekers ontdekt dat de hoeveelheid thiaminase i/d ngardu tijdens al die verschillende stadia van dit door culturele evolutie ontstane proces sterk afneemt! Héén & wéér lopend, fietsend & liftend tussen Drie & Fuji kwam je in de jaren ‘60 nog steeds ontelbare stammen, talen, gebruiken, tradities & (r)evoluties tegen die op hùn eigen wijzen
min of meer artistiek floreerden als in Zuid-Europa, nabije midden &
verre oosten, maar ‘t mono-mane imitatiegedrag
nam sindsdien steeds feller
de overhand?

Aanvallen,
bommen, crises, drugs, eco-
groensocialisme, financialisme, geilheid,
huichelarij, idiotie, jeugdige klemgeraakten,
langere meelopers, nijvere oostfronters & smeltende poolgebieden, querulanten,
rebellen, strebers, terroristen, universalisten, de varkens- & vogelpest,
vaccinaties, corona-epidemieën, waanzin, xenofobie, yuppigheid &
al die tijd overal weer keer op keer!

Alsof
de gehele wereld ‘n dorpje geworden is
dat alsmaar met íederéén vermenigvuldigt, intensiever contacten blijft onderhouden
& sneller voortraast via wisselende handelsmonopolies
& politieke fratsen
alom...

boosboos
22 jun 2020 - bewerkt op 27 jun 2020 - 14x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende