38773gaia83 we zijn er inmiddels zó op ingestèld~~

ÒM
ONZE SOCIALE
HULPBRONNEN AAN TE WENDEN
ÒM DE PROBLEMEN OP TE LOSSEN WAARVOOR ‘T LÉVEN ONS STELT, DAT WE,
ANDERS DAN CHIMPS, SLECHTS ZELDEN PROBEREN ZÈLF IETS UIT TE ZOEKEN,
& SNELLER ANDEREN ÒM HULP TE VRAGEN? ‘n Probleem oplossen door ‘n door ànderen
gevonden oplossing ‘NÁ TE ÁPEN’ vergt over het algemeen minder lichamelijke èn geestelijke inspanning dàn de proefondervindelijke methode! Terwijl chimps ÍEDER voor zich alles moeten
blijven uitzoeken, & aldus bij wijze van spreken telkens weer opnieuw het wiel moeten uitvinden,
kunnen wij ons verlaten o/d efficiëntie van òns cultureel-evolutionaire proces, èn erop rekenen dat
dìt al dé bèste manier opgeleverd heeft òm allerlei problemen aan te pakken? Niet alleen zíjn chimp-
hèrsenen kleiner èn minder krachtig dan menselijke hersenen, maar ze moeten ook veel meer werk
gaan blijven verzetten òm dezelfde problemen op te lossen, zodat ze minder cognitieve vermogens
overhouden òm verschillende vaardigheden MÈT elkaar te combineren èn zó ‘n complexer cultuur
op te bouwen! Vandaar ook dat oeroude verhalen over wonderbaarlijke reddingen ooit vaker òm-
geven werden met interessante beschrijvingen omtrent redding
van overstromingen, genocides, verraderlijke heersers,
slavernij, onderdrukking, deportatie,
vluchtpogingen &
‘veroveringen’.
22 jun 2020 - bewerkt op 26 jun 2020 - 35x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende