38771gaia81 Kennis v/d lokale omstandigheden is~~~

ONMISBAAR
vanwege ‘n evolutionair compromis,
waarbij onze diersoort z’n aangeboren aanpassingen
aan ‘n voorouderlijke leefomgeving opgegeven heeft ten gunste van
het cultureel bepaalde aanpassingsvermogen
òm ons óók in willekeurig wèlke omgeving
te kunnen blijven handhaven.
Deze bevrijding
uit onze ecologische niche
is echter ten koste gegaan van onze individuele onafhankelijkheid:
we kunnen onze biologie niet aan elke omgeving aanpassen, èn dus moeten we ons wel
op anderen verlaten voor de kennis die we nodig
hebben òm ìn zó’n omgeving
in léven te blijven.
Culturele kennis
die in de loop van generaties is opgebouwd,
stelt een gemeenschap in staat òm informatie op te nemen uit ‘t landschap
waarin ze zich bevindt èn daar zònder al te grote moeite voedsel & onderdak te vinden.
De voornoemde Yandruwandha wáren in staat òm het voedsel òm zich héén te zien, maar
voor de Europeanen was dat aanvankelijk onzichtbaar. Èn omgekeerd zou ‘n Europeaan die ergens
in ‘n onbekende stad neergezet werd, zònder al teveel moeite de café’s weten te vinden?! We zíjn allen dus experts in ‘t navigeren dóór onze eigen omgeving, dat leren we al sinds onze vroege kindertijd!?Net zoals de specifieke chemische samenstelling van de vloeistof waarin we fotografen vroeger al hùn foto’s ontwikkelden ‘n uniek beeld opleverde, is ‘t ‘culturele ontwikkelbad’ - het geheel aan
gedragingen, technologieën & andere culturele praktijken v/d samenleving waarvan je déél
uitmaakt - bepalend voor je gedrag, de kennis waarover je beschikt, wat je wel & niet kunt
waarnemen, je persoonlijkheid, je intelligentie, je karakter èn je lichamelijke vaardigheden
en nog véél meer. Zie ‘happenings’, gebeurtenissen als tussen AeGYPTe, Bab Ylon èn
Chaldea díe we hervinden in Poeriem, Pesach, Pinkster via geboorte & dood:
je leeft vanuit je Belevenissen, Gedeelde Ervaringen,
Onze Inzichten èn voortdurende Ontdekkingen,
Aanpassende Mededelingen & Geijkte Codes;
wie leeft deelt mee & doet mee aan ‘t onder-
houden, koesteren, restaureren, afbrekend
& weer opbouwen. ‘n Dagboek als ‘n
betrouwbaar geheugen: flexibel,
veelkleurig, teder, keihard,
zingevend, rustgevend &
lustopwekkend als ‘t
Ware ....

OK!
22 jun 2020 - bewerkt op 26 jun 2020 - 39x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende