38621h00Gm0edtr0ts0nrecht244barakbar chalfizalfie

´BARAK ZOU MÍJ TROUW BLIJVEN!´

¨Gelóóf jij dat ècht?¨
SNOOF YOCHANNAH HOOGST VERACHTELIJK.
¨Onder dàt dùnne laagje joodse rechtvaardigheid ìs híj waarschijnlijk ook al net zó wellustig
als Herodes?! Verdòrven! Mèt ´n dóódsgeur òm zich héén! Hèt verschìl ìs, Miryam, dat jouw Barak hèt belàngrijkste vindt wàt ànderen óver hèm dènken. Stèl dàt híj mèt jóu in bed kruipt? Als hij zijn goede naam & reputatie eenmaal kwijt is, dan springt hij binnen de kortste keren van de ene naar de andere vrouw, als ´n ràm in ´n kudde ooien!¨


MIRYAM VERDEDIGDE HEM:
´Hou òp! Ik wìl het níet hóren! HIJ IS ANDERS DAN ALLE ANDERE MANNEN! IK HEB HET GEZIEN IN ZIJN OGEN! BARAK HOUDT NOG STEEDS VAN MIJ! Als al die godsdienstige Zeloten of dergelijke Sicarieërs er niet waren, die het hele land bevuilen met hun zogenaamde Léér...´

¨Het is een SPÈL, méér níet. Dàt wéét je best!¨
YOCHANNAH DRUKTE HAAR LIPPEN STIJF OP ELKAAR & STAARDE NAAR EEN VISSERSBOOT DIE BEZIG WAS AAN TE MEREN. ¨Fanatiekelingen zien het als hùn tááḱ de mensen wakker te houden.
Wat dàt betreft hèb je gelíjk, Miryam. ´t Gáát toch eigenlijk níemand áán mèt wíe Herodes Antipas ´t bèd wil délen? Níemand máákt zìch drùk òm wàt híj dóet? Yochanan de Doper ìs ten dode opgeschreven...
De maîtresse van Herodes zàl níet rùsten, totdat hem het zwijgen is opgelegd! En dàt ìs dàn zíjn eigen schùld. Hij hàd béter zijn mond kunnen houden. Dóór ònrùst te maken hééft híj heel wat mensen vreselijk gekwetst!¨

MIRYAM LEGDE HAAR HOOFD OP HAAR KNIEËN EN DEED HAAR OGEN DICHT.
´Mijn hele leven ìs één gróte mislùkking!´

¨DAT DÈNK JE ALLEEN MAAR,¨ PROBEERDE YOCHANNAH OM HAAR TE TROOSTEN.

´Nee. ik méén het! Wanneer kan ìk mij weer in ´t openbaar vertonen?´

¨ZODRA JE ER MALING AAN HEBT WÀT ÀNDEREN ZÈGGEN. JIJ BENT EIGENLIJK BEHOORLIJK SCHIJN-HEILIG, EN DAT ZEG IK UIT VRIENDSCHAP!¨

´Ik dùrf Marcus niet meer onder ogen te komen!´
18 mei 2020 - bewerkt op 21 mei 2020 - 16x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende