38617ramrim241MarcusHadHaarAfgewezen, Beschuldigd

EN VOOR DE OGEN VAN DE WERELD TE KIJK GEZET!

Miryam hoorde haar bedienden praten over de ruzie? Het zou niet lang duren,
dan zou het nieuws over hun gewelddadig afscheid ook in ‘t naburig dorp bekend zijn...

De Roméinse Centurio had genoeg
gekregen van haar onvoorspelbaar gedrag, haar wóede-
aanvallen & haar huilbuien! Hij verachtte haar angstige aanhankelijkheid & walgde van haar on-
trouw... Net als iedereen die 'n tijdlang met Miryam omging, had ook hij eindelijk ingezien wíe ze
was in werkelijkheid?! Als je de lichamelijke schoonheid van Miryam binnenstebuiten keerde en
‘n kijkje nam in haar ziel, dàn bléék ze eigenlijk 'n gemene Helleveeg te zijn!? Níet góed bij haar
hoofd. Egoïstisch. Erg leugenachtig. Bedrieglijk,
overspelig & hebzuchtig...

‘t Uiteindelijk bewíjs
dat tot háár veroordeling leidde,
làg bij die drie Visschers die zij betaald had om haar terug te
brengen vanaf de oostkust van ‘t Harpmeer. Ondanks hun pogingen om deze kwestie geheim
te houden, hadden anderen hen die nacht op het meer gezien. De waarheid over deze overtocht
kwam al snel aan 't licht: Miryam was in het gezelschap van ‘n Verstotene verschenen op de kade
van Hippos. Íederéén kènde déze Kerel èn wìst wàt Híj voor de kost dééd! Het leed geen enkele twijfel dat zíj de vrucht van haar schoot geofferd had aan de demonen van Gadara? De stalknecht,
al jaren ‘n betrouwbare kracht, nam bìnnen ‘n week Zíjn ontslag!
Andere huis-bedienden vòlgden zijn voorbeeld.

Alleen de rentmeester & TAVITA bléven bíj haar.
Ze nam 4 Syriërs in dienst, die de anderen moesten vervangen? Luie, slonzige mensen, klaagde Tavita! Zèlfs Tavita sprak nu nog àmper met Miryam. Nòrs deed de oude vrouw wat er van haar verwacht werd: ze blééf omdàt zij al nèrgens ànders naartóe kòn?

Mìryam blàfte haar bevélen naar de Syriërs,
die haar verfoeiden èn achter haar rug óver haar kletsten, zodra zij het vertrek verliet. Naarmate de tijd verstreek, werd Miryam steeds neerslachtiger. Ze ging niet meer naar de markt. Ze zomderde zich volledig àf, èn gaf Marcus de schuld van haar eenzaamheid èn haar isolement! Vanaf het moment dat Marc weggegaan was, slingerde ze nu zó nog alleen maar heen en weer tussen wóede en wanhoop... En overdag sliep ze onrustig.

‘s Nàchts werd ze gewekt door de zeven stemmen
die haar sissend alsmaar aanspoorden ‘n eind aan haar leven te maken. Ze hield 'n kostbare albasten kruik met pure nardusolie achter de hand voor de zalving van d’r dode lichaam & gaf haar rentmeester de opdracht om 'n Uitgehouwen Gràf te kopen, dat uitkeek over ‘t Harpmeer van Galilea
of de Zee van Tiberias.
‘n Uiterst vredige laatste rustplaats;
ze zette al haar laatste wensen met Betrekking tot haar begrafenis op papyrus:
waarmee Tavita haar lichaam kleden moest, èn welke liederen
er gezongen móesten worden!
Wàt híeld haar eigenlijk nog tegen?
De gedachte aan de ene vriendin die ze op deze wereld nog bezat!
Één persoon die om háár zou rouwen. Die vriendin was Yochannah,
de echtgenote van Choesas, de rentmeester
van Herodes Antipas............

liefdesverdriet
18 mei 2020 - bewerkt op 20 mei 2020 - 19x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende